Logo

Dichter bij de Boerderij

Poëzie in Midden-Delfland 

Het poëziefestival in Midden-Delfland, een project van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft e.o.) in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert zal op zaterdag 31 augustus 2019 voor de vierde keer plaatsvinden. Op vijf unieke locaties, de kerk van ’t Woudt en vier boerderijen met fraaie hooibergen in de omgeving van Den Hoorn en ‘t Woudt, dragen landelijk bekende dichters, Jaap Robben, Erik Jan Harmens, Radna Fabias en Vicky Francken voor uit eigen werk.

Leerlingen van het CLD maken zelf gedichten, die ze op die dag zullen voordragen.

Het eerste optreden vindt plaats om 13.00 uur, het laatste om 16.00 uur. Na elk optreden is er tijd om je te verplaatsen naar een volgende locatie met een andere dichter. Dat gaat het gemakkelijkst per fiets, maar lopen is ook een mogelijkheid: de afstanden tussen de verschillende locaties zijn één kilometer of korter.

Om je van deelname te verzekeren zijn twee acties noodzakelijk:

  • Je maakt een bedrag van € 15,- per persoon over naar bankrekening NL97RABO0146890841 ten name van ANV Vockestaert o.v.v. “Dichterbij de Boerderij”
  • Je stuurt een inschrijvingsmail naar n.praagman@gmail.com 

Zodra het bedrag en je gegevens ontvangen zijn, ontvang je via de mail een bevestiging van je deelname. Enkele dagen voor 31 augustus ontvang je per mail een toegangsbewijs, een plattegrond van de locaties, een tijdschema van het optreden van de dichters en eventueel verdere informatie. Als je met een aantal vrienden, kennissen en/of familieleden in eenzelfde groep wilt deelnemen, vermeld dat dan in je inschrijvingsmail. (zie boven) 

Het festival is niet mogelijk zonder subsidies. Met dank aan: Fonds 1818, Groenfonds Midden Delfland en Loswal De Bonnen.