Logo

Organisatie

Het CLD is een bijzondere school en gaat uit van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.).

De stichting bestuurt zeven basisscholen met tien locaties en één school voor voortgezet onderwijs met drie locaties: het CLD.

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die tot de stichting behoren, waaronder het CLD. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur. Het college van bestuur heeft de dagelijkse leiding van de school toevertrouwd aan de directie.

Nadere informatie over SCO Delft e.o.

Voor u zijn de directie en het team van het CLD uw eerste en directe aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw kind(eren).

 

Structuur

De pagina "structuur" bevat een organogram van de organisatie en de namen van de leden van het college van bestuur en van de raad van toezicht. Ook het overzicht van de schoolleiding van het CLD is opgenomen.

Lees verder