Logo

Regelingen

Kluisjesreglement juni 2024
Reglement Boekenfonds juni 2024
Veiligheidsplan sector VO  december 2023
Schoolplan 2022-2025 in beeld mei 2022
Schoolplan 2022-2025 februari 2022
Klachtenregeling februari 2018
  - Interne contactpersonen (voorheen vertrouwenspersonen)  
  - Externe contactpersoon  
Klokkenluidersregeling maart 2021
Dyslexieprotocol december 2021
Anti-pestprotocol augustus 2021
Sponsorregeling januari 2014
Protocol sociale media maart 2013
Medezeggenschapsstatuut december 2022
Reglement MR Voortgezet Onderwijs december 2022
Huishoudelijk Reglement MR juni 2023
Privacybeleid (AVG), diverse publicaties  
Schadegevallen | Verzekeringen & Aansprakelijkheid mei 2023
   

Specifiek van/voor locatie Molenhuispad

 
Lessentabel 2024-2025 havo/vwo juli 2024
Schoolgids 2024-2025 havo/vwo juli 2024
Brief eerste schoolweek brugklas juni 2024
Brief regeling gratis schoolboeken brugklas juni 2024
Handleiding afwezig melden Somtoday april 2024
Regels en Richtlijnen Molenhuispad februari 2024
Aanmeldingsprocedure brugklas Molenhuispad 2024-2025 januari 2024
Telefoonbeleid januari 2024
Toelatingseisen havo-4 november 2023
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 23-24 november 2023
Huishoudelijk Reglement deelraad MR Molenhuispad september 2023
Leerlingenstatuut juli 2023
Reglement deelraad MR Molenhuispad augustus 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen) HV1 V1 G1 HVT1 VT1 oktober 2023
  - PTO HV1 HVT1 februari 2024
  - PTO V1 G1 VT1 februari 2024
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen) H2 HA2 HT2 oktober 2023
  - PTO H2 HA2 HT2 februari 2024
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen)  V2 VT2 oktober 2023
  - PTO V2 VT2 februari 2024
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen) H3 HT3 februari 2024
  - PTO H3 HT3 februari 2024
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen) V3 VT3 oktober 2023
  - PTO V3 VT3 februari 2024
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4, infoboekje) 23-24 september 2023
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4, vakkenboekje) 22-23 december 2022
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4) 23-25 januari 2024
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4 ), 22-24 november 2022
Te laat regeling september 2019
   

Specifiek van/voor locatie Hof van Delft

 
Schoolgids 2024-2025 mavo/havo juli 2024
Lessentabel mavo/havo 2024-2025 juli 2024
Brief eerste schoolweek brugklas juli 2024
Brief schoolspullen leerjaar 1 juli 2024
Regels en Richtlijnen Hof van Delft april 2024
ABCLD februari 2024
Regeling gebruik smartphone februari 2024
Te laat regeling Hof van Delft februari 2024
Aanmeldingsprocedure brugklas Hof van Delft 2024-2025 januari 2024
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 23-24 oktober 2023
Informatieboekje klas 1MH september 2023
Informatieboekje klas 2H september 2023
Informatieboekje klas 2M september 2023
Leerlingenstatuut augustus 2023
Huishoudelijk Reglement deelraad MR Hof van Delft augustus 2022
Rode boekje (beschrijving van vakken en bevorderingsnormen) februari 2023

specifiek van/voor locatie sc Delfland

 
Raadpleeg de website van sc Delfland  

 

Schoolgids

De schoolgidsen 2024-2025 zijn beschikbaar.

Lees verder

Informatiebulletin

Drie maal per jaar ontvangen de ouders van onze leerlingen een schoolbreed informatiebulletin. De meest recente uitgave is nu gepubliceerd.

Lees verder