Logo

Regelingen

Aanmeldingsformulier

januari 2021

Aanmeldingsprocedure | Toelatingsreglement | Regeling Technasium

januari 2021

Formulier wijziging naar eerste keuze

januari 2021

Regels en Richtlijnen

november 2019

Reglement Boekenfonds

juni 2019

Reglement kluisjes

juni 2021

Klachtenregeling

februari 2018

- Interne contactpersonen (voorheen vertrouwenspersonen)

Klokkenluidersregeling

maart 2021

Schoolplan 2017-2021

maart 2017

Dyslexieprotocol

maart 2017

Leerlingenstatuut

juli 2016

Pestprotocol

februari 2015

Sponsorregeling

januari 2014

Protocol sociale media

maart 2013

Huishoudelijk Reglement MR

juni 2008

Privacybeleid (AVG), diverse publicaties

 

Specifiek van/voor locatie Molenhuispad

 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 20-21 februari 2021
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) HV1 V1 HVT1 VT1 november 2020
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) H2 HA2 HT2 november 2020
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO)  A2 AT2 ATG2 november 2020
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) H3 HT3 mei 2021
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) A3 AT G3 mei 2021
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4; infoboekje) september 2020
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4: infoboekje Technasium september 2020
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4; vakkenboekje) december 2020
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4) 20-22 december 2020
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4) 19-21 januari 2020
ABCLD november 2019
Te laat regeling september 2019

Specifiek van/voor locatie Hof van Delft

 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 20-21 februari 2021
Informatieboekje klas 1 oktober 2020
Informatieboekje klas 2 oktober 2020
Van mavo4 naar havo4 juni 2020
Rode boekje (overgangsnormen en vakbeschrijvingen) maart 2020
ABCLD november 2018
Telefoongebruik maart 2018
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 17-19  maart 2018
Te laat regeling december 2017

specifiek van/voor locatie sc Delfland

 
Raadpleeg de website van sc Delfland  

 

Schoolgids

De schoolgids 2021-2022 is beschikbaar.

Lees verder

Informatiebulletin

Drie maal per jaar ontvangen de ouders van onze leerlingen een schoolbreed informatiebulletin. De meest recente uitgave is nu gepubliceerd.

Lees verder