Logo

Structuur

Bestuur

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die tot de Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) behoren. Dit betreft zeven basisscholen met tien locaties en voor wat betreft voortgezet onderwijs het CLD, met drie locaties. De directies van de scholen leggen verantwoording af aan het college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur.

College van bestuur (cvb)

  • Drs. R.D. (Robert) Lock

Raad van toezicht (rvt)

  • CDR (bd) H.R. (Hans) Lodder, voorzitter
  • Mr. dr. J.C. (Joke) de Wit
  • Mr. G.M. (Geertje) Schilperoort-van der Weijde
  • Mr. A. (Anneriet) van Rijn-Kruijsen
  • A.J.M. (Alice) Geessinck
  • P. (Peter) van Houwelingen RA

Wilt u contact met het college van bestuur en/of van de raad van toezicht, neemt u dan even contact op met het secretariaat (T: 015 2154880, E: info@scodelft.nl).

Schoolleiding

bestuurder   Drs. R.D. (Robert) Lock
     
locatie Molenhuispad (havo/vwo)
 
directeur   Drs. S. (Simon) Belder
     
adjunct-directeur   Drs. J.G.V. (Josje) Schokkenbroek-Smit
     
adjunct-directeur organisatie en personeel   T. (Thomas) Zentveld
     
teamleiders   brugklassen
Y.J. (Yuri) Oostvriesland
    technasium 1-3
S.J.M. (Sylvia) Secker-Korte
    havo 2,3
F. (Freark) van der Kooij
    vwo 2,3
J. (Jim) van Woggelum, MBA
    havo 4
Drs. S. (Sandra) Biesheuvel
    vwo 4
    G. (Gerben) Nagel
    teamleider havo 5
E. (Eelke) Smulders, MSc, MA
    teamleider  vwo 5,6
Drs. G.W.A. (Gerard) van Gaalen
     
Voor contactgegevens van de locatie Molenhuispad en e-mailadressen van medewerkers, raadpleeg de pagina contact.
     
locatie Hof van Delft (mavo/havo)
     
directeur   Drs. S. (Simon) Belder
     
adj.-directeur   Drs. J.G.V. (Josje) Schokkenbroek-Smit
     
locatiemanager   P. (Piet) de Gelder
     
teamleiders   onderbouw
T. (Tim) van Haeften
    bovenbouw
Drs. P. (Philip) van Leeuwen
     
Voor contactgegevens van de locatie Hof van Delft en e-mailadressen van medewerkers, raadpleeg de pagina contact.
     
locatie sc Delfland (beroepsgericht onderwijs)
 
directeur   I. (Iwan) Jonkman
     
Voor contactgegevens van de locatie sc Delfland, raadpleeg de website van sc Delfland.