Logo

Vacature Remedial Teacher mavo/havo/vwo

Remedial Teacher mavo/havo/vwo (0,4 - 0,8 fte)

Ben jij toegankelijk en communicatief sterk? Heb jij een passie voor het begeleiden van leerlingen? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

We zoeken per ingang van 1 augustus 2024 een enthousiaste remedial teacher voor de locatie CLD Molenhuispad (havo-vwo) en voor CLD Hof van Delft (mavo-havo). Op beide locaties gaat het om een benoeming van 0,4 fte, in totaal dus 0,8 fte. Een combinatie heeft onze voorkeur. Onze school is gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen, door ons in te zetten voor kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs. Wij verzorgen onderwijs op mavo, havo en vwo niveau.  Wij bieden leerlingen, waar mogelijk,  de ondersteuning die ze nodig hebben om te kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen die het onderwijs stelt. Alle kinderen verdienen immers een passende plek in het onderwijs.Jij hebt een expertrol om de kwaliteit van de ondersteuning binnen de school te verbeteren en te monitoren in het kader van passend onderwijs en werkt nauw samen met de collega’s van het ondersteuningsteam.

Wat zijn je taken?

 • Je begeleidt leerlingen met taalproblemen en/of dyslexie.
 • Je begeleidt leerlingen in groepsverband op het gebied van Nederlands, rekenen/wiskunde, moderne vreemde talen, leren leren en plannen en organiseren.
 • Je screent leerlingen op dyslexie en taalachterstand en verwijst eventueel door naar externe onderzoeksbureaus.
 • Jij organiseert en coördineert benodigde  faciliteiten voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie en TOS.
 • Je doet onderzoek naar de leerproblemen, gedrag, werkhouding en achterblijvende leerresultaten van (individuele) leerlingen.
 • Je stelt een handelingsplan op voor leerlingen die specifieke hulp nodig hebben, al dan niet in samenwerking met de docent en/of andere deskundigen.
 • Je voert handelingsplannen, zowel individueel als in groepsverband uit.
 • Je adviseert mentoren en docenten over remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen bij dyslexie.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de begeleiding, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school en je adviseert het onderwijzend personeel.
 • Je adviseert over het te voeren rt-beleid, maakt het jaarplan rt-begeleiding( dit geldt alleen voor de mavo-locatie). 
 • Je begeleidt leerlingen bij het gebruik van dyslexiesoftware (Kurzweil) en fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor leerlingen, collega’s en ouders.
 • Je geeft voorlichting aan ouders, mentoren en/ of docenten.
 • Je onderhoudt contacten met externe onderzoeksbureaus.
 • Je houdt de administratie van deze leerlingen zorgvuldig bij.

  Wie zoeken we?

 • Je hebt een relevante opleiding genoten en bij voorkeur ervaring in het geven van rt-lessen.
 • Je sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen, hebt affiniteit met de doelgroep en je kunt ze motiveren.
 • Je hebt ervaring in NT2-beleid en/of je bent bereid je dit eigen te maken.
 • Je bent goed in het maken van handelingsplannen en je maakt tijdens het uitvoeren van het plan gebruik van pedagogische en/of ortho-didactische technieken.
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van leerlingen, individueel en in groepsverband.
 • Je bent in staat om de ondersteuningsbehoeften van leerlingen te vertalen in adviezen aan docenten en mentoren.
 • Je bent bij voorkeur goed bekend met de (examen) eisen en de faciliteiten die geboden worden bij dyslexie (en andere leer- en gedragsproblemen).
 • Je kunt op een goede manier met ouders communiceren, waarbij je de grenzen bewaakt van wat de school kan bieden.

Meer informatie over deze vacature?

Neem dan contact op met mevr. drs. J.G.V. Schokkenbroek-Smit j.schokkenbroek@chrlyceumdelft.nl en/of de heer J. Brand j.brand@chrlyceumdelft.nl 

Uw sollicitatie kunt u sturen naar: 

personeelsadministratie@scodelft.nl, gericht aan: Mevr. drs. J.G.V. Schokkenbroek-Smit en de heer J. Brand