Logo

Aanmelden

Wil jij je aanmelden bij het CLD?

Wat leuk! Om je aan te melden, hebben wij een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier nodig mét het schooladviesformulier dat je van de basisschool hebt gekregen. Als we alle benodigde documenten uiterlijk 5 maart 2021 in ons bezit hebben, kunnen we je aanmelding verwerken. Als je je tijdig en overeenkomstig het advies van de basisschool voor een mavo-, havo- of vwo-opleiding aanmeldt en indien het CLD de school van je eerste keuze is, heb je zeker een plaats op het CLD.

We hanteren een aanmeldingsprocedure en een toelatingsreglement. Voor leerlingen die inschrijven voor het technasium (vwo én havo) is de 'regeling voor plaatsing in technasium' van belang. Al deze informatie wordt opgenomen in de voorlichtingspakketten voor leerlingen van groep 8 die we in november/december bij de basisscholen bezorgen. Je kunt ze natuurlijk ook downloaden:

Heb je interesse in het gymnasium? Je kunt voor gymnasium inschrijven vanaf klas 1! Heb jij een vwo-advies en interesse in deze opleiding? De combinatie technasium en gymnasium is in bepaalde gevallen mogelijk vanaf klas 2.

Wil jij je aanmelden voor de beroepsgerichte leerwegen? Kijk dan op de website van sc Delfland voor de plaatsingsprocedure.

* Is er in het kader van de wet Passend Onderwijs extra zorg/begeleiding nodig, lees dan onze procedure bij zorgplicht.


Aanmelden op het CLD voor leerlingen die onder de regeling BOVO Haaglanden vallen

In Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam melden ouders hun kind op vijf scholen aan. Zij moeten een voorkeur aangeven. Maar in de keuzelijst zijn geen scholen uit Delft en Pijnacker opgenomen. Als ouders uit de regio Haaglanden hun kind willen aanmelden bij het CLD, dan kunnen ze dit als volgt doen:

Verder, gelden dezelfde regels met betrekking tot toelating en plaatsing als hierboven vermeld bij "Wil jij je aanmelden bij het CLD?" 

 

 

 

Adres

Het adres voor alle aanmeldingen is:

Christelijk Lyceum Delft
Centrale Onderwijsadministratie
t.a.v. mevrouw I. Madari
p/a Molenhuispad 1
2614 GE  Delft

Passend onderwijs

Welke aannameprocedure hanteren we bij zorgplicht?

Lees verder