Logo

Aanmelden

De aanmeldingsperiode start op zaterdag 5 februari 2022. Om je aan te melden, hebben wij een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier nodig mét het schooladviesformulier dat je van de basisschool hebt gekregen. 

Als we alle benodigde documenten uiterlijk 25 februari 2022 in ons bezit hebben, kunnen we je aanmelding verwerken. Je bent zeker van een plaats op het CLD als tijdig en overeenkomstig het advies van de basisschool voor een mavo-, havo- of vwo-opleiding aanmeldt en indien het CLD de school van je eerste keuze is.

Heb je interesse in het gymnasium? Je kunt voor gymnasium inschrijven vanaf klas 1! Heb jij een vwo-advies en interesse in deze opleiding? De combinatie technasium en gymnasium is in bepaalde gevallen mogelijk vanaf klas 2.

Is er in het kader van de wet Passend Onderwijs extra zorg/begeleiding nodig, lees dan onze procedure bij zorgplicht.

We hanteren een aanmeldingsprocedure en een toelatingsreglement. Voor leerlingen die inschrijven voor het technasium (vwo én havo) is de 'regeling voor plaatsing in technasium' van belang. 


Aanmelden op het CLD voor leerlingen die onder de regeling BOVO Haaglanden vallen

In Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam melden ouders hun kind op vijf scholen aan. Zij moeten een voorkeur aangeven. Maar in de keuzelijst zijn geen scholen uit Delft en Pijnacker opgenomen. Als ouders uit de regio Haaglanden hun kind willen aanmelden bij het CLD, dan kunnen ze dit doen door het ingevulde aanmeldingsformulier van het CLD uiterlijk 25 februari 2022 bij ons aan te leveren. Verder, gelden dezelfde regels met betrekking tot toelating en plaatsing als hierboven vermeld bij "Wil jij je aanmelden bij het CLD?" 


Wil jij je aanmelden voor de beroepsgerichte leerwegen? Kijk dan op de website van sc Delfland voor de plaatsingsprocedure.


Aanmelden

Digitaal aanmelden?
Dat kan! We gaan de mogelijkheid bieden het aanmeldingsformulier en andere documenten via de site te uploaden.

Schriftelijk aanmelden?
Het adres is:
Christelijk Lyceum Delft
Centrale Onderwijsadministratie
t.a.v. mevrouw I. Madari
p/a Molenhuispad 1
2614 GE  Delft

 

Aanmelden voor de beroepsgerichte leerwegen (vmbo-gl/kbl/bbl)? Kijk dan op de website van sc  Delfland. 

Passend onderwijs

Welke aannameprocedure hanteren we bij zorgplicht?

Lees verder