Logo

Aanmelding en plaatsing Hof van Delft (mavo/havo)

Wanneer kunt u uw kind aanmelden?

Van 11 februari tot en met 24 februari 2023 (tot uiterlijk 23:59 uur) kunt u uw kind aanmelden. Eerder dan 11 februari aanmelden kan niet vanwege wettelijke regels. Voor de locatie CLD Hof van Delft (mavo/havo) geldt dat we iedere tijdig ingeschreven leerling met het passende advies plaatsen.

Digitaal aanmelden?

Dat kan! Op de website bieden we vanaf 11 februari de mogelijkheid het ondertekende aanmeldingsformulier, het schooladviesformulier van de basisschool en eventuele andere documenten online in te dienen.

Schriftelijk aanmelden

Het adres voor alle aanmeldingen is:
Christelijk Lyceum Delft
Centrale Onderwijsadministratie
t.a.v. mevrouw I. (Ingrid) Madari
p/a Molenhuispad 1
2614 GE Delft

U levert bij aanmelding de volgende documenten in

  • Aanmeldingsformulier van het CLD
    Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar via de basisschool, via onze website of kan aangevraagd worden bij mevrouw I. Madari (T: 015 2684330, E: i.madari@chrlyceumdelft.nl).
  • Schooladviesformulier
    Dit formulier, dat door de basisschool wordt verstrekt, bevat een unieke code die wij nodig hebben om de aanmelding te kunnen verwerken.

Na ontvangst van uw aanmelding

  • Ontvangt u z.s.m. een schriftelijke bevestiging dat uw kind is aangemeld bij het CLD locatie Hof van Delft.
  • Op 5 april ontvangt iedereen bericht over plaatsing;
  • Bij de bevestiging van plaatsing zit een link naar een Googleform waarmee de ouder/verzorger de komst van zijn/haar kind garandeert;
  • Wordt uw kind uitgenodigd voor een korte kennismakingsbijeenkomst in juni 2023.