Logo

Aanmelding en plaatsing Molenhuispad (havo/vwo)

Afspraken in Delft

In Delft vinden wij het belangrijk dat op elke Delftse school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Om die reden is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat alle leerlingen goed verdeeld worden over de scholen. Zo wordt het nergens te druk. 

Voor schooljaar 2023-2024 betekent dit dat wij voor de locatie CLD Molenhuispad (havo/vwo) een instroomcapaciteit hebben van 330 leerlingen in de brugklas.

Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen zullen de voorrangsregels worden gehanteerd en zal eventueel geloot worden. Leerlingen die niet geplaatst kunnen worden, verwijzen wij door naar de school van tweede voorkeur. Daarom vragen we om bij de aanmelding voor onze school aan te geven wat de school van tweede voorkeur is. Met het Grotius College en het Mercurius College hebben wij afgesproken dat we in dat geval gegevens aan deze scholen zullen doorgeven. Het Stanislascollege Westplantsoen past ook voorrangsregels en een mogelijke loting toe. Leerlingen die deze school als tweede keuze invullen kunnen hier waarschijnlijk niet geplaatst worden. Sinds 1 februari weten we dat ook de nieuwe Delftse school Mercurius met een maximaal aantal leerlingen voor 2023-2024 gaat werken.

NB: voor de locatie CLD Hof van Delft Obrechtstraat (mavo/havo) geldt in 2023-2024 dat we iedere inschrijving met het passende advies plaatsen.

Aanmelding bij CLD Molenhuispad

Indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen krijgen de volgende leerlingen voorrang: 

  • Voorrang voor leerlingen die zich aanmelden voor gymnasium (en dus ook voorrang voor de nieuwe gymnasiumvariant GymTech);

  • Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het CLD Molenhuispad;

  • Voorrang voor kinderen van personeelsleden werkzaam op het CLD Molenhuispad;

  • Leerlingen die wonen in RING 1 (groen), zie kaartje onderaan deze pagina.

Vervolgens plaatsen we leerlingen tot een maximum van 330 leerlingen op basis van het proces beschreven op het kaartje onderaan de pagina. 

De loting die bij dit proces hoort, wordt verricht door een notaris. Leerlingen uit het blauwe gebied (ring 2) worden op basis van de loting genummerd en vervolgens geplaatst totdat de maximum capaciteit van onze school is bereikt. Daarna volgt dezelfde procedure voor het roze gebied (ring 3).

Het aanmeldformulier en het definitieve adviesformulier (met de code) van de basisschool moeten uiterlijk 24 februari (23:59 uur) bij ons binnen zijn. Het advies moet passend zijn bij onze school; minimaal een eenduidig havo-advies.

Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

Vragen?

Bij vragen over aanmelding en toelating kunt u contact met ons opnemen per e-mail:

aanmeldinfo-mhp@chrlyceumdelft.nl