Logo

Aanmelding & plaatsing Molenhuispad (havo/vwo)

Aanmelden

De aanmeldingsperiode start op 18 maart 2024 en duurt tot en met 31 maart 2024. Vanaf 18 maart 2024 staat er op deze webpagina een knop waarmee ouders/verzorgers hun kind digitaal kunnen aanmelden op onze school. Tijdens de aanmeldperiode (18 maart tot en met 31 maart) bieden we op school/-werkdagen* op de locatie Molenhuispad de mogelijkheid tussen 15.00 uur en 16.30 uur bij ons op school het digitale aanmeldformulier in te vullen. Er zijn dan laptops beschikbaar en er zijn medewerkers aanwezig om, indien gewenst, hulp te bieden. *N.B.: Op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) is de school gesloten.
De aanmeldingsperiode is verstreken.

Plaatsing en voorrang

In Delft vinden wij het belangrijk dat op elke Delftse school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Om die reden is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat alle leerlingen goed verdeeld worden over de scholen. Zo wordt het nergens te druk. Voor schooljaar 2024-2025 betekent dit dat wij een instroomcapaciteit hebben van 320 leerlingen in de brugklas.
Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen zullen de voorrangsregels worden gehanteerd en zal eventueel geloot worden. De voorrangsregels en lotingsprocedure staan hieronder beschreven. Bij aanmelding wordt gevraagd een voorkeursvolgorde door te geven. Als een leerling niet op de Delftse school van eerste keuze geplaatst kan worden, kunnen we kijken of plaatsing op een andere Delftse school wel mogelijk is. Bij de bevestiging van plaatsing dienen ouders per omgaande te laten weten of hun kind daadwerkelijk gebruik maakt van de plaatsing. 

Een leerling kan worden aangemeld met een havo-advies, havo/vwo- advies of vwo-advies. Op het aanmeldingsformulier geven ouders aan dat zij plaatsing wensen op havo, vwo of gymnasium. Daarnaast kunnen zij aangeven dat zij geïnteresseerd zijn in het technasium. We bieden de volgende opleidingen aan:

 • havo
 • vwo
 • gymnasium
 • havo-technasium
 • vwo-technasium
 • Gymtech (combinatie gymnasium en technasium)
   

De volgende leerlingen krijgen voorrang, mits zij uiterlijk 31 maart 2024 zijn aangemeld:

 • Leerlingen met een (half-, stief-)broer/zus op het CLD Molenhuispad
 • Kinderen van personeelsleden werkzaam op het CLD Molenhuispad
 • Leerlingen die zich (met het passende advies) aanmelden voor Gymnasium 1 of GymTech 1
 • De woonplaats van de leerling bepaalt vervolgens de voorrang, waarbij geldt dat:
  >  Leerlingen uit RING 1 altijd worden geplaatst;
  >  Vervolgens leerlingen uit RING 2 worden geplaatst;
  >  Hierna leerlingen uit RING 3 worden geplaatst.

De loting die bij dit proces hoort, wordt verricht door een notaris. Leerlingen uit RING 2 (blauw) en RING 3 (roze) worden op basis van de loting genummerd en vervolgens geplaatst totdat de maximale capaciteit is bereikt. Op basis van de aantallen van afgelopen jaren gaan wij ervan uit dat wij alle leerlingen uit RING 2 (blauw) kunnen plaatsen. Van de leerlingen uit RING 3 (roze) verwachten wij een deel te kunnen plaatsen.
LET OP: dit is een inschatting, wij kunnen geen garanties geven. 

Tijdpad aanmelding

 • Maandag 18 maart - zondag 31 maart:

‚ÄčAanmelden: digitaal via de button die vanaf 18 maart op deze website staat.

 • Woensdag 15 mei:

Bericht van plaatsing per e-mail aan ouder(s).

 • Uiterlijk donderdag 16 mei:

Plaatsing bevestigen of annuleren.
Dat kan via een link in het bericht van plaatsing dat op woensdag 15 mei aan de ouder(s) is verzonden.

 • Vrijdag 17 mei:

Als blijkt dat er na donderdag 16 mei nog plaatsen beschikbaar zijn, dan worden deze op volgorde van de eerder gedane loting beschikbaar gesteld. Op vrijdag 17 mei tussen 12.00-15.00 uur worden ouders/verzorgers gebeld van wie het kind alsnog geplaatst kan worden.

 

 

 

Vragen?

Voor vragen over aanmelding en plaatsing kunt u contact met ons opnemen per e-mail:

aanmeldinfo-mhp@chrlyceumdelft.nl

Instroom havo-4

Wil je meer weten over de instroom van havo-4?

Lees verder