Logo

Resultaten

De Inspectie van het Onderwijs rapporteert over de kwaliteit van het onderwijs van alle scholen. Het oordeel over alle leerwegen van het CLD is positief (basisarrangement). Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u de zogenoemde Kwaliteitskaarten.

Examenresultaten

Het slagingspercentage ligt bij het CLD in alle leerwegen op of boven het landelijke gemiddelde. Met name de havo zorgt voor een (structureel) hoog percentage.

 

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

vmbo-bbl 100 91 100 100 100
vmbo-kbl 98 92 97 100 100
vmbo-gl         100
mavo 95 95 95 94 98
havo 92 81 85 88 95
vwo 97 92 97 97 99