Logo

Resultaten

De Inspectie van het Onderwijs rapporteert over de kwaliteit van het onderwijs van alle scholen. Het oordeel over alle leerwegen van het CLD is positief (basisarrangement). Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u de zogenoemde Kwaliteitskaarten.

Examenresultaten

Het slagingspercentage ligt bij het CLD in alle leerwegen op of boven het landelijke gemiddelde. Met name de havo zorgt voor een (structureel) hoog percentage.

 

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

vmbo-bbl 100 100 100 100 100
vmbo-kbl 97 100 100 97 100
vmbo-gl     100 100 100
mavo 95 94 98 98 97
havo 85 88 95 96 95
vwo 97 97 99 98 98