Logo

Regelingen

Kluisjesbrief 2023-2024

mei 2023

Schoolplan 2022-2025 in beeld

mei 2022

Schoolplan 2022-2025

februari 2022

Regels en Richtlijnen

november 2019

Reglement Boekenfonds

juni 2019

Klachtenregeling

februari 2018

Klokkenluidersregeling

maart 2021

Dyslexieprotocol

december 2021

Leerlingenstatuut

juli 2016

Anti-pestprotocol

augustus 2021

Sponsorregeling

januari 2014

Protocol sociale media

maart 2013

Medezeggenschapsstatuut

december 2022

Reglement MR Voortgezet Onderwijs

december 2022

Huishoudelijk Reglement MR

juni 2008

Privacybeleid (AVG), diverse publicaties

 

Schadegevallen | Verzekeringen & Aansprakelijkheid

mei 2023

Specifiek van/voor locatie Molenhuispad

 
Reglement deelraad MR Molenhuispad augustus 2022
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 22-23 december 2022
Wijzigingsformulier eerste keuze januari 2023
Aanmeldingsprocedure | Toelatingsreglement | Regeling Technasium - havo/vwo december 2022
Aanmeldingsformulier havo/vwo december 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) HV1 HVT1 G1 V1 VT1 september 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) H2 HA2 HT2 september 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO)  A2 AT2 G2 september 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) H3 HT3 september 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) A3 AT3 G3 november 2021
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4, infoboekje) 22-23 december 2022
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4, vakkenboekje) 22-23 december 2022
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4 ), 22-24 november 2022
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4), 21-23 september 2021
Schoolregels in het kort (ABCLD) november 2019
Te laat regeling september 2019

Specifiek van/voor locatie Hof van Delft

 
Schoolregels in het kort (ABCLD) mei 2023
Lessentabellen schooljaar 2023-2024 mei 2023
Reglement deelraad MR Hof van Delft augustus 2022
Rode boekje (beschrijving van vakken en bevorderingsnormen) februari 2023
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 22-23 december 2022
Wijzigingsformulier eerste keuze januari 2023
Aanmeldingsprocedure | Toelatingsreglement - mavo/havo december 2022
Aanmeldingsformulier mavo/havo december 2022
Informatieboekje klas 1 september 2022
Informatieboekje klas 2 september 2022
Telefoongebruik maart 2018
Te laat regeling december 2017

specifiek van/voor locatie sc Delfland

 
Raadpleeg de website van sc Delfland  

 

Schoolgids

De schoolgids 2022-2023 is beschikbaar.

Lees verder

Informatiebulletin

Drie maal per jaar ontvangen de ouders van onze leerlingen een schoolbreed informatiebulletin. De meest recente uitgave is nu gepubliceerd.

Lees verder