Logo

Regelingen

Kluisjesreglement 2023-2024

september 2023

Schoolplan 2022-2025 in beeld

mei 2022

Schoolplan 2022-2025

februari 2022

Regels en Richtlijnen

november 2019

Reglement Boekenfonds

juni 2019

Klachtenregeling

februari 2018

Klokkenluidersregeling

maart 2021

Dyslexieprotocol

december 2021

Anti-pestprotocol

augustus 2021

Sponsorregeling

januari 2014

Protocol sociale media

maart 2013

Medezeggenschapsstatuut

december 2022

Reglement MR Voortgezet Onderwijs

december 2022

Huishoudelijk Reglement MR

juni 2023

Privacybeleid (AVG), diverse publicaties

 

Schadegevallen | Verzekeringen & Aansprakelijkheid

mei 2023

Specifiek van/voor locatie Molenhuispad

 
Toelatingseisen havo-4 november 2023
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 23-24 november 2023
Huishoudelijk Reglement deelraad MR Molenhuispad september 2023
Leerlingenstatuut juli 2023
Schoolgids 2023-2024 havo/vwo juli 2023
Lessentabel 2023-2024 havo/vwo juli 2023
Reglement deelraad MR Molenhuispad augustus 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) HV1 V1 G1 HVT1 VT1 oktober 2023
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) H2 HA2 HT2 oktober 2023
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO)  V2 VT2 oktober 2023
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) H3 HT3 oktober 2023
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) V3 VT3 oktober 2023
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4, infoboekje) 23-24 september 2023
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4, vakkenboekje) 22-23 december 2022
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4 ), 22-24 november 2022
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4), 21-23 september 2021
Schoolregels in het kort (ABCLD) november 2019
Te laat regeling september 2019

Specifiek van/voor locatie Hof van Delft

 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 23-24 oktober 2023
Informatieboekje klas 1MH september 2023
Informatieboekje klas 2H september 2023
Informatieboekje klas 2M september 2023
Leerlingenstatuut augustus 2023
Schoolgids 2023-2024 mavo/havo juli 2023
Lessentabel mavo/havo 2023-2024 mei 2023
Schoolregels in het kort (ABCLD) mei 2023
Huishoudelijk Reglement deelraad MR Hof van Delft augustus 2022
Rode boekje (beschrijving van vakken en bevorderingsnormen) februari 2023
Telefoongebruik maart 2018
Te laat regeling december 2017

specifiek van/voor locatie sc Delfland

 
Raadpleeg de website van sc Delfland  

 

Schoolgids

De schoolgidsen 2023-2024 zijn beschikbaar.

Lees verder

Informatiebulletin

Drie maal per jaar ontvangen de ouders van onze leerlingen een schoolbreed informatiebulletin. De meest recente uitgave is nu gepubliceerd.

Lees verder