Logo

Regelingen

Schoolplan 2022-2025 in beeld

mei 2022

Schoolplan 2022-2025

februari 2022

Aanmeldingsformulier

november 2021

Aanmeldingsprocedure | Toelatingsreglement | Regeling Technasium

november 2021

Wijzigingsformulier eerste keuze

november 2021

Regels en Richtlijnen

november 2019

Reglement Boekenfonds

juni 2019

Reglement kluisjes

juni 2021

Klachtenregeling

februari 2018

Interne contactpersonen (voorheen vertrouwenspersonen)

Klokkenluidersregeling

maart 2021

Dyslexieprotocol

december 2021

Leerlingenstatuut

juli 2016

Anti-pestprotocol

augustus 2021

Sponsorregeling

januari 2014

Protocol sociale media

maart 2013

Huishoudelijk Reglement MR

juni 2008

Privacybeleid (AVG), diverse publicaties

 

Specifiek van/voor locatie Molenhuispad

 
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) HV1 HVT1 G1 V1 VT1 september 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) H2 HA2 HT2 september 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO)  A2 AT2 G2 september 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) H3 HT3 september 2022
Rode boekje (toetsreglement | bevorderingsnormen & PTO) A3 AT3 G3 november 2021
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 21-22 december 2021
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4, infoboekje) oktober 2021
Blauwe boekje (keuzebegeleiding havo 3-4, vakkenboekje) oktober 2021
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4 ), 22-24 november 2022
Gele boekje (keuzebegeleiding vwo 3-4), 21-23 september 2021
ABCLD november 2019
Te laat regeling september 2019

Specifiek van/voor locatie Hof van Delft

 
Informatieboekje klas 1 september 2022
Informatieboekje klas 2 september 2022
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 21-22 december 2021
ABCLD december 2021
Van mavo4 naar havo4 juni 2020
Rode boekje (overgangsnormen en vakbeschrijvingen) maart 2020
Telefoongebruik maart 2018
Te laat regeling december 2017

specifiek van/voor locatie sc Delfland

 
Raadpleeg de website van sc Delfland  

 

Schoolgids

De schoolgids 2022-2023 is beschikbaar.

Lees verder

Informatiebulletin

Drie maal per jaar ontvangen de ouders van onze leerlingen een schoolbreed informatiebulletin. De meest recente uitgave is nu gepubliceerd.

Lees verder