Logo

Technologie en Toepassing

Talent voor denken en doen?

Dan is Technologie en Toepassing (T&T) écht iets voor jou! Het vak T&T maakt deel uit van het Beta Challenge Programma (BCP). 

BCP is een krachtig onderwijsconcept waarbij je kennismaakt met duurzame en technologische ontwikkelingen in de verschillende beroepssectoren. Hierin is het Christelijk Lyceum Delft als school uniek in de regio Delft! 

Leerlingen maken in de brugklas in 9 weken kennis met het vak T&T. Je werkt aan een opdracht en bezoekt een technologisch evenement. Na de brugklas maak je een keuze voor dit (examen)vak. Je werkt in groepjes aan een aantal opdrachten per jaar van bedrijven of instellingen. Je bezoekt het bedrijf en oriënteert je op de bijbehorende vervolgopleidingen. Het is echt leren binnen en buiten de school! 

Wie kiest voor T&T en na zijn mavo-opleiding kiest voor de studierichting Mechatronica, Greentec of Commerciële Techniek op het mbo, kan op deze opleidingen studieverkorting krijgen. 

Door het aanbieden van T&T als examenvak willen we de beroepshorizon voor onze leerlingen verbreden en kunnen we ze beter begeleiden in hun beroepskeuze naar het mbo en een beroep in een technologische sector. Bovendien met de garantie op studieverkorting, zodat ze sneller aan het arbeidsproces kunnen deelnemen of opstromen naar een hbo. 

Goede redenen om een keuze voor Technologie en Toepassing te overwegen!