Logo

Ouderraad

Op de locatie Hof van Delft bestaat de Ouderraad uit 8 ouders die actief meedenken over het leerklimaat op de locatie.

De ouderraad stelt zich aan u voor:

Wat gebeurt er allemaal in het schoolleven van een leerling? Denk hierbij aan instroom binnen de school maar ook aan door- en uitstroom. Hoe is hierin de leerlingbegeleiding te verbeteren? Wat is hierin de rol van mentoren en de decaan? Wat kunnen ouders doen om de maatschappij binnen de school te brengen? Te denken valt bijvoorbeeld aan gastlessen, gegeven door ouders vanuit hun eigen specifieke kennisgebied. Dit zijn enkele grotere onderwerpen waar we ons mee bezighouden. Ook de meer dagelijkse en praktische zaken hebben onze aandacht. Hierbij kunt u denken aan het omgaan met absentie van leerlingen, lesuitval of bijvoorbeeld het gebruik van Magister. De Ouderraad stelt vragen aan de schoolleiding, aan de Leerlingenraad, het team van docenten en aan ouders/verzorgers. Dit doen we in het kader van onderwerpen die wij onderzoeken om vervolgens advies uit te brengen of voorstellen aan de schoolleiding te doen. Maar ook vraagt de schoolleiding Ouderraadsleden om actief deel te nemen aan onderwerpen die vanuit de school georganiseerd worden zoals workshops en lezingen.

Waarom is een Ouderraad belangrijk?

Een Ouderraad kan de verbinding tussen de maatschappij, ouders, leerlingen en school versterken. Vanuit eigen ervaring en deskundigheid kunnen wij bijdragen aan een positief en stimulerend leerklimaat. Tot slot zijn wij als Ouderraad een klankbord voor de schoolleiding om ideeën en plannen te toetsen. Daarbij stellen we ons behulpzaam en kritisch op. Om te zorgen voor een directe verbinding met de schoolleiding is bij ons overleg de heer drs. J. (John) Brand, directeur mavo/havo, aanwezig. In de Ouderraad wordt pittig gediscussieerd over wat we kunnen bijdragen aan de school. Daarbij willen we open en transparant communiceren met zowel (andere) ouders als met de school.

Heeft u een vraag of een idee, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via het het e-mailadres ouderraad-hvd@chrlyceumdelft.nl.

Leden van de ouderraad:

 
  • R. (Randy) van den Broek (tevens lid van de deelraad Hof van Delft)

 

  • D. (Daniëlle) van Broeckhuysen

 

  • L. (Laura) Dijkstra

 

  • M. (Martijn) Duijts

 

  • N. (Nienke) Schuil

 

  • A. (Astrid) Spuij

 

  • D. (Danique) van der Stap
 
  • vacature
 
  • vacature
 

 

 

Medezeggenschap en inspraak

Hoe is de medezeggenschap geregeld bij het CLD?

Lees verder

kennismaken met de leden van de Ouderraad

De leden van de ouderraad stellen zich graag persoonlijk aan u voor...

Lees verder