Logo

Structuur

Bestuur

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die tot de Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) behoren. Dit betreft zeven basisscholen met tien locaties en voor wat betreft voortgezet onderwijs het CLD, met drie locaties. De directies van de scholen leggen verantwoording af aan het college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur.

College van bestuur (cvb)

  • Drs. R.D. (Robert) Lock

Raad van toezicht (rvt)

  • A.J.M. (Alice) Geessinck
  • P. (Peter) van Houwelingen RA
  • CDR (bd) H.R. (Hans) Lodder, voorzitter
  • J.H. (Janine) Slootmaekers MSc
  • Mr. dr. J.C. (Joke) de Wit
  • Mr. R.A. (Rob) van Woudenberg

Wilt u contact met het college van bestuur en/of van de raad van toezicht, neemt u dan even contact op met het secretariaat (T: 015 2154880, E: info@scodelft.nl).

Schoolleiding

bestuurder   Drs. R.D. (Robert) Lock
     
locatie Molenhuispad (havo/vwo)
 
directeur   E. (Eelke) Smulders, MSc, MA, MME
     
adjunct-directeur
onderwijs en zorg
  Drs. J.G.V. (Josje) Schokkenbroek-Smit
     
adjunct-directeur organisatie en personeel   T. (Thomas) Zentveld
     
teamleiders   brugklassen
Y.J. (Yuri) Oostvriesland
    havo 2,3
Ir. F.H. (Freark) van der Kooi
    havo 4
R. (Roy) Nederpelt 
    havo 5
Drs. S. (Sandra) Biesheuvel
    vwo 2,3
J. (Jim) van Woggelum, MBA
    vwo 4
G. (Gerben) Nagel
    vwo 5,6
Drs. E.S. (Esther) Vinken-Oldenhof
     
Voor contactgegevens van de locatie Molenhuispad en e-mailadressen van medewerkers, raadpleeg de pagina contact.
     
locatie Hof van Delft (mavo/havo)
     
directeur   J.P. (John) Brand
     
teamleiders   onderbouw
T. (Tim) van Haeften
    bovenbouw
R. (Richard) Vis
     
Voor contactgegevens van de locatie Hof van Delft en e-mailadressen van medewerkers, raadpleeg de pagina contact.
     
locatie sc Delfland (beroepsgericht onderwijs)
 
directeur   I. (Iwan) Jonkman
     
Voor contactgegevens van de locatie sc Delfland, raadpleeg de website van sc Delfland.