Logo

Positive Behavior Support

Wat is PBS?

PBS staat voor Positive Behavior Support. Het basisprincipe van PBS is aandacht voor gewenst en verwacht gedrag. Als het een leerling duidelijk is wat er moet gebeuren, dan doet zij of hij dat vrijwel altijd.

Waarom PBS?

De locatie Hof van Delft heeft gekozen voor PBS om een duidelijk en veilig leerklimaat te creëren voor leerlingen en medewerkers. Onderzoek toont aan dat PBS een bewezen positief effect heeft op het schoolklimaat.

  • Meer rust op school
  • Leerkrachten ervaren meer plezier in het lesgeven.
  • De focus ligt meer op het positieve gedrag dan het negatieve.
  • Er zijn minder gedragsincidenten

Kernwaarden

We hebben vier speerpunten (kernwaarden), die we vertaald hebben in verwachtingen voor concreet gedrag. Deze kernwaarden zijn veilig, respectvol, betrokken en vertrouwen. De verwachtingen zijn zichtbaar binnen de school en gaan bijvoorbeeld over: spullen meenemen voor een bepaald vak, hoe laat ik mijn werkplek achter? Hoe kom ik een les binnen? Deze kernwaarden hebben we in gezamenlijkheid (personeel, leerlingen, ouders) vastgesteld. Door data te verzamelen meten we telkens of er vooruitgang geboekt wordt.

Meer informatie bij: t.vanhaeften@chrlyceumdelft.nl