Logo

Tweejarige brugperiode

Het CLD heeft een tweejarige brugperiode. We willen dat leerlingen na twee jaar in de opleiding zitten die het best past. Daarin gaan ze uiteindelijk examen doen.

Het advies van de basisschool bepaalt in welke stroom je geplaatst wordt in klas 1. Overgangsnormen en de beslissing van de docentenvergadering bepalen naar welke tweede klas je overgaat. Informatie hierover krijg je in de loop van het eerste jaar. Je zit als leerling dus niet twee jaar in dezelfde klas. In klas 3 zit je op de opleiding waar je eindexamen gaat doen.

Klas 1 is een gemengd mavo/havo brugjaar. Hierin begin je met een basisschooladvies mavo of mavo/havo. Er wordt lesgegeven en getoetst op mavo niveau; als je goed presteert kun je opstromen naar havo 2.

In klas 2 hebben we verschillende niveaus:

  • mavo: als na klas 1 duidelijk is dat havo voorlopig geen reële mogelijkheid is.
  • havo:  hier word je voorbereid op overgang naar havo 3 op de locatie Molenhuispad.

Ons beleid in klas 1 betekent dat je minimaal altijd het niveau aankunt. Als je goed presteert kun je opstromen. We bieden je graag kansen. Soms blijkt het basisschooladvies toch te hoog; dan moet een leerling afstromen.

Details over toelating en plaatsing zijn vermeld in het toelatingsreglement, waarvan jaarlijks in oktober een actuele versie wordt gepubliceerd op de pagina regelingen.