Logo

Passend onderwijs

Sinds de wet op Passend Onderwijs in 2014 officieel is ingevoerd, werken we hard aan een praktische opzet in de school.

De zorgcoördinator is de spil van de zorg. De zorgcoördinator onderhoudt contacten met de instanties die we aanspreken als er leerlingen zijn, die extra zorg nodig hebben.

Op de locatie Hof van Delft hebben we twee leerlingbegeleiders. Zij praten met leerlingen als de mentor dat nodig vindt, maar leerlingen kunnen zelf ook met hun zorgen een gesprek aanvragen. De begeleiders onderhouden contact met de zorgcoördinator, die in de gaten kan houden of er meer ondersteuning nodig is. De remedial teacher ondersteunt leerlingen die dyslectisch zijn. Er is altijd een officieel rapport nodig als er een beroep gedaan wordt op deze hulp.

De teamleiders werken nauw samen met alle collega’s die te maken hebben met de zorg op de Obrechtstraat. Tenslotte zijn alle mentoren, maar ook alle andere collega’s die elke dag in de klassen les geven, verantwoordelijk voor het signaleren van situaties die om extra aandacht voor leerlingen vragen. Met name de mentor blijft de spil van de zorg op de Obrechtstraat.

In het schoolondersteuningsprofiel krijgt u een overzicht van de mogelijkheden die het CLD biedt, als het om extra ondersteuning gaat. Ook het pestprotocol biedt u specifieke informatie: Wat doet de school om een veilige sfeer voor elke leerling te creëren? De actuele versies van beide documenten zijn beschikbaar op de pagina regelingen.