Logo

Ouders

U vindt het belangrijk om mee te denken over de ontwikkeling van uw kind en het beleid van de school. Dat vinden wij van grote waarde. Wij beschouwen de samenwerking met ouders als een belangrijke vorm van educatief partnerschap.

Een goede communicatie is dan een vanzelfsprekendheid. Er zijn uiteraard kennismakingsmomenten en ouderavonden en er is wanneer nodig tussentijds contact met de mentor. Neemt u in geval van vragen of indien u informatie die van belang is over uw kind wilt delen, contact op met de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor het onderwijs aan uw kind. Voor contactgegevens verwijzen we naar de pagina  met contactgegevens van de locatie Hof van Delft. We nodigen u regelmatig uit bij de afsluiting van een project of bij een activiteit. 

Daarnaast voorzien wij u van informatie over de school, ons beleid, (onderwijs)ontwikkelingen en activiteiten. Dat doen we via de website, via correspondentie (veelal digitaal) en via het informatiebulletin dat we drie maal per jaar schoolbreed publiceren.

Regelingen

Zoekt u informatie over de regelingen en protocollen die we hanteren?

Lees verder