Logo

Missie en identiteit

Missie

Wij zijn gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen door ons in te zetten voor kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs. Wij bieden ze op hun eigen niveau opleiding en begeleiding om dat doel te bereiken. We doen dat op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier.

Wij willen onze leerlingen uitdagen en toerusten, zodat zij leren hun talenten in te zetten voor de samenleving. De school is de samenleving in het klein. Gezamenlijk staan we voor een veilige schoolomgeving waarin onze leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen.

Identiteit

De levensbeschouwelijke identiteit staat niet los van het onderwijs zelf. Wij zijn een open christelijke organisatie, alle leerlingen zijn welkom. Het CLD wil op een eigen manier christelijke school zijn en daarom hanteren we het evangelie van Jezus Christus als leidraad voor ons handelen. Dat manifesteert zich niet alleen in vieringen, verhalen en gedrag, maar vooral in het besef dat het voor jonge mensen uiterst belangrijk is om perspectief te leren zien en te leren geven aan hun leven. Daarom spreken wij met leerlingen ook over levensbeschouwing en confronteren we hen met zingevingsvragen. We doen dat vooral maar niet uitsluitend, denkend en werkend, vanuit de christelijke bron en traditie. 

 

ZORGVULDIG INNOVATIEF SUCCESVOL