Logo

Anglia

Op Hof van Delft bieden wij je de mogelijkheid versterkt Engels te volgen.

Het CLD is lid van het Anglia Netwerk, een internationaal netwerk dat leerlingen de kans biedt Anglia examens op hun eigen niveau te doen en internationaal erkende certificaten te behalen. Door het behalen van echte Engelse diploma’s van steeds opklimmend niveau haal je het beste uit jezelf en verbeter je je kansen in het vervolgonderwijs!

Meer informatie wordt graag verstrekt door de coördinator Anglia van de locatie Hof van Delft, M. van Lith.

Van voorbereiding tot certificaat

In periode 1 besteedt de docent Engels in de les de nodige aandacht aan de te oefenen stof (lezen, luisteren en schrijven). In periode 2 werk je toe naar het Anglia-examen, daarbij gebruik je een reader en materiaal van de Anglia website. De uitslag wordt ca. zes weken na het examen aan de scholen bekendgemaakt, waarna meestal in september van de volgende cursus de uitreiking van de certificaten aan de leerlingen kan plaatsvinden.

Elk schooljaar kun je beslissen of je begint of doorgaat met Anglia: als je bijvoorbeeld een jaar hebt overgeslagen, kun je het jaar erop weer instappen. Zit je in de eerste klas en ga je je aanmelden voor Anglia? Dan wordt eerst nagegaan op welk niveau je zit: er wordt dus later in het schooljaar gestart met Anglia.

Anglia organiseert nog tal van andere activiteiten, zie de website van het Anglia Netwerk. Ook kunnen er op de website oefenexamens worden gemaakt. Misschien ontdek je door het maken van een oefenexamen dat het meevalt om zo’n waardevol certificaat te behalen!

Meer informatie wordt graag verstrekt door de coördinator Anglia van de locatie Hof van Delft.

Anglia niveaus

Anglia kent tien niveaus.

Lees verder