Logo

Keuzebegeleiding

De coördinatie van de keuzebegeleiding en studiekeuze is in handen van de schooldecaan. De decaan heeft de taak aan leerlingen en ouders informatie te verschaffen over de keuze van profielen en de keuze van een eventuele vervolgopleiding (mbo/havo). Daarnaast ondersteunt zij de mentoren bij de individuele begeleiding van de leerling op dit gebied.

Op de locatie Hof van Delft is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie (LOB). Tijdens mentorlessen, projecten en buitenschoolse activiteiten word je gedurende de verschillende leerjaren de mogelijkheid geboden je goed te oriënteren en een antwoord te vinden op de volgende vragen: Wat kan ik? Wat wil ik en waarom wil ik dat? Waar vind ik werk dat bij mij past? Hoe bereik ik dat? Wie kan mij daarbij helpen? 

Natasha Braat is decaan op de locatie Hof van Delft.  Zij heeft elke week een spreekuur op dinsdag van 12.45 uur tot 13.45 uur in lokaal H101. Ook kun je een afspraak maken voor een ander moment in de week.