Logo

Keuzebegeleiding

De coördinatie van de keuzebegeleiding en studiekeuze is in handen van de schooldecaan. De decaan heeft de taak aan leerlingen en ouders informatie te verschaffen over de keuze van profielen en de keuze van een eventuele vervolgopleiding (mbo/havo). Daarnaast ondersteunt hij de mentoren bij de individuele begeleiding van de leerling op dit gebied.

Op de locatie Hof van Delft is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie (LOB). Tijdens mentorlessen, projecten en buitenschoolse activiteiten word je gedurende de verschillende leerjaren de mogelijkheid geboden je goed te oriënteren en een antwoord te vinden op de volgende vragen: Wat kan ik? Wat wil ik en waarom wil ik dat? Waar vind ik werk dat bij mij past? Hoe bereik ik dat? Wie kan mij daarbij helpen? 

Christian Leroux en Natasha Braat zijn de decanen op de locatie Hof van Delft. Christian Leroux (c.leroux@chrlyceumdelft.nl) ontfermt zich over de onderbouw en Natasha Braat (n.braat@chrlyceumdelft.nlover de bovenbouw. Zij hebben elke week spreekuur op dinsdag van 12.45 uur tot 13.45 uur in lokaal H101. Ook kun je een afspraak maken voor een ander moment in de week. 

Websites:

bekijkjetoekomstnu.nl

mbostart.nl

studiekeuze123.nl

roc.nl

mbostad.nl

studentum.nl

studiekeuzenederland.nl

tkmst.nl

beroepeninbeeld.nl

studeermeteenplan.nl

Informatie over open dagen en proefstuderen:

ROC Mondriaan

MBO Rijnland

Wellant College

Grafisch Lyceum Rotterdam

Zadkine

Scheepvaart en Transport College

Albeda

Lentiz

HMC Vakschool

Techniek College Rotterdam

ROC Amsterdam