Logo

Goethe Zertifikat

Sinds het schooljaar 2019-2020 nemen mavoleerlingen deel aan de Goethe Zertifikaten op de locatie Hof van Delft. In samenwerking met het Goethe Institut bieden we voor het vak Duits de mogelijkheid tot verdieping en verbreding. Het Goethe Institut heeft als doel de kennis van de Duitse taal in het buitenland te bevorderen en daarnaast zorg te dragen voor de internationale en culturele samenwerking; Goethe-Instituten zijn in meer dan 80 landen te vinden, waaronder in Rotterdam en Amsterdam. Het is vernoemd naar de beroemde Duitse Dichter Johann Wolfgang von Goethe.

Waarom kiezen voor het Goethe Zertifikat?

Het belang van de Duitse taal is in het huidige Europa belangrijker dan ooit. Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie en speelt bovendien naast Engels een steeds belangrijkere rol als algemene omgangs- en handelstaal. Een certificaat Duits is een investering in de toekomst en kan een belangrijke factor zijn voor beroep en carrière. Deelname aan het Goethe Zertifikat heeft veel voordelen:

  • Het halen van een internationaal erkend certificaat op ERK-niveau (ERK = Europees Referentiekader http://www.erk.nl/).
  • Het is nuttig voor vervolgopleiding of beroep in binnen- of buitenland.
  • Het geeft extra kleur aan je CV (dit staat voor Curriculum Vitae, een levensloop, hierin staan dingen die je in je leven hebt gedaan, zoals werkervaring en opleidingen).
  • Het legt een extra basis voor je eindexamen.
  • Extra aandacht aan het vak Duits.

Deelname aan het Goethe Zertifikat

Om deel te kunnen nemen aan het examen is de opgedane kennis tijdens de Duitse vaklessen in principe voldoende. Toch biedt school nog een voorbereidende cursus van 5 à 6 lesuren aan, waarin geoefend wordt met examenvragen. Na het afleggen van het schriftelijk en het mondeling examen wordt het examen eerst op school nagekeken. Dan wordt het werk naar het Goethe Institut opgestuurd, waar het vervolgens door een tweede corrector van deze instantie beoordeeld wordt. Na ongeveer zes weken zijn de resultaten bekend en worden de certificaten naar de school gestuurd. Deelname aan het Goethe Certificaat is op vrijwillige basis. De kosten van het certificaat worden niet door school betaald, maar de cursus wordt wel gratis aangeboden. Meer informatie over de prijzen is verkrijgbaar op de pagina schoolkosten.

Op de locatie Hof van Delft werken we vooral met het niveau A2. Een enkeling mag opgaan voor niveau B1. De niveaus zijn gekoppeld aan het ERK (Europees Referentiekader A2-B2; Goethe Institut).

Meer informatie wordt graag verstrekt door de Goethe-coördinatoren van de locatie Molenhuispad (goethe@chrlyceumdelft.nl).