Logo

Belangrijke data

Locatie Hof van Delft

Onderstaande data voor het schooljaar 2021-2022 worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.

Ouderavonden

Klas 1  
Kennismakingsgesprek
07-09-2021   |   namiddag en avond
MOL gesprekken
28 & 30-09-2021   |   15.00 uur
Ouderavond
23-11-2021   | 10 min. gesprekken
Ouderavond reserve
25-11-2021   | 10 min. gesprekken
Mentoravond info havo modules
n.n.b.
MOL gesprekken
08 & 10-02-2022   | 10 min. gesprekken
Oudergesprekken prognose
19-04-2022  | 10 min. gesprek mentor
   
Klas 2  
Kennismakingsgesprek
14-09-2021   |   namiddag en avond
MOL gesprekken
28 & 30-09-2021   |   15.00 uur
Ouderavond
23-11-2021   |   10 min. gesprekken
Ouderavond (reserve)
25-11-2021   |   10 min. gesprekken
MOL gesprekken
08 & 10-02-2022   |   10 min. gesprekken
Oudergesprekken prognose
19-04-2022   |   10 min. gesprek mentor
   
Klas 3  
Kennismakingsgesprek
16-09-2021     namiddag en avond
MOL gesprekken
28 & 30-09-2021   |   15.00 uur
Ouderavond
23-11-2021     10 min. gesprekken
Ouderavond (reserve)
25-11-2021     10 min. gesprekken
MOL gesprekken
08 & 10-02-2022   |   10 min. gesprekken
Info rondes decanaat
n.n.b.   |   3 rondes
Oudergesprekken prognose
19-04-2022   |   10 min. gesprek mentor
   
Klas 4  
Kennismakingsgesprek
09-09-2021   |   namiddag en avond
MOL gesprekken
28 & 30-09-2021   |   15.00 uur
Ouderavond
23-11-2021     10 min. gesprekken
Ouderavond (reserve)
25-11-2021   |   10 min. gesprekken
MOL gesprekken
08 & 10-02-2022   |   10 min. gesprekken
Sollicitatiegesprekken
08 & 15-03-2022
 

Projectweken | stages | werkweken

Klas 3  
Werkweek  
9-05 t/m 13-05  
Stads- en veldwerk  
27-06 t/m 30-06-2022  
   
Onderbouw  
Projectdagen  
28-06 t/m 29-06-2022  
   

Rapporten

Klas 1 en 2  
12-11-2021
04-02-2022
08-04-2022
06-07-2022
   
Klas 3
12-11-2021
04-02-2022
08-04-2022 
30-06-2022 (def. PTA 1 lijst)
07-07-2022
   
Klas 4
Rapportage PTA 2*
03-12-2021
Definitieve PTA 2 lijst
10-12-2021
Rapportage PTA 3*
12-04-2022 
Definitieve PTA 3 lijst  
21-04-2022  
* met aanvragen herkansing  
   

Toets- en examenweken

Klas 1 en 2  
Klas 1 cito-0 toetsen
11-10-2021
Toetsweek 2H
19-04 t/m 22-04-2022
Toetsweek 2H, 1MH, 2M
20-06 t/m 24-06-2022
Klas 1 cito-1 toetsen
23-05-2022
Klas 2 cito-toetsen
n.n.b.
Anglia examen
n.n.b.
   
Klas 3  
PTA 1
15-06 t/m 22-06-2022
Herkansing PTA 1
27-06-2022
Cito toetsen
n.n.b.
   
Klas 4  
Rekenexamen
n.n.b.
Rekentoets
n.n.b.
PTA 2  
22-11 t/m 29-11-2021
Herkansing PTA 2
07-12-2021
PTA 3
03-04 t/m 08-04-2022
Herkansing PTA 3
14-04-2022
CSE (tijdvak 1)
12-05 t/m 24-05-2022
CSE (tijdvak 2)
13-06 t/m 22-06-2022
CSE (tijdvak 3)  
05-07 t/m 08-07-2022  
   

Diploma-uitreiking

Bekendmaking examenuitslag (tijdvak 1)
 09-06-2022
Bekendmaking examenuitslag (tijdvak 2)
 01-07-2022  
Bekendmaking examenuitslag (tijdvak 3)  
 14-07-2022  
Diploma-uitreiking
 05-07-2022
 
 

Vakanties

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Lees verder

Activiteiten

Er worden diverse activiteiten georganiseerd op de locatie Hof van Delft voor en/of soms door leerlingen waarbij u van harte welkom bent.

Lees verder