Logo

Belangrijke data

Locatie Hof van Delft

Onderstaande data voor het schooljaar 2023-2024 worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.

Ouderavonden

Klas 1  
Informatieavond ouders
29-08-2023   |   19.00 uur
MOL-gesprekken
05 & 10-10-2023   |   13.00 uur
Tafeltjesavond
14-11-2023   |   16.00 - 21.00 uur
Mentoravond info havo modules
n.n.b. | 19.30 uur
MOL-gesprekken
01 & 06-02-2024    |   13.00 uur
MOL-gesprekken prognose (op uitnodiging)
23-04-2024    |   15.00 uur
   
Klas 2  
Informatieavond ouders
05-09-2023   |   19.00 uur
MOL-gesprekken
05 & 10-10-2023   |   13.00 uur
Tafeltjesavond
14-11-2023   |   16.00 - 21.00 uur
Voorlichting vakkenkeuze
23-01-2024   |   19.00 uur
MOL-gesprekken
01 & 06-02-2024   |   13.00 uur
MOL-gesprekken prognose (op uitnodiging)
23-04-2024   |   15.00 uur
   
Klas 3  
Informatieavond ouders
05-09-2023     20.00 uur
MOL gesprekken
05 & 10-10-2023   |   13.00 uur
Tafeltjesavond
14-11-2023     16.00 - 21.00 uur
Voorlichting vakkenkeuze
23-01-2024   |   20.00 uur
MOL-gesprekken 
01 & 06-02-2024     13.00 uur
Informatieavond ouders over werkweek
11-04-2024 
Info rondes decanaat
n.n.b.   |   3 rondes
MOL-gesprekken prognose (op uitnodiging)
23-04-2024   |   15.00 uur
   
Klas 4  
Kennismakingsgesprek
29-08-2023   |   20.00 uur
MOL-gesprekken
05 & 10-10-2023   |   13.00 uur
Voorlichtingsavond mbo/havo klas 4
07-12-2023
MOL-gesprekken (op uitnodiging)
14 & 19-12-2023
Sollicitatiegesprekken
n.n.b.
 

Projectweken | stages | werkweken

Klas 3  
Werkweek  
12-05 t/m 16-05-2024  
   
Onderbouw  
Projectdagen  
02-07-2024 t/m 03-07-2024  
   

Rapporten

Klas 1 en 2  
10-11-2023
19-01-2024
12-04-2024
10-07-2024
   
Klas 3
10-11-2023
19-01-2024
12-04-2024 
10-07-2024 (def. PTA 1 lijst)
10-07-2024
   
Klas 4
Rapportage PTA 2*
07-12-2023
Definitieve PTA 2 lijst
18-12-2023
Rapportage PTA 3*
12-04-2024 
Definitieve PTA 3 lijst  
24-04-2024  
* met aanvragen herkansing  
   

Toets- en examenweken

Klas 1 en 2  
Klas 1 cito-0 toetsen
23-10-2023
Toetsweek 2H
12-02 t/m 16-02-2024
Toetsweek 2H
22-04 t/m 26-04-2024
Klas 1 cito-1 toetsen
21-05-2024
Toetsweek 2H, klas 1 en 2
24-06 t/m 28-06-2024
Klas 2 cito-toetsen
n.n.b.
Anglia examen
n.n.b.
   
Klas 3  
PTA 1
11-06 t/m 18-06-2024
Herkansing PTA 1
02-07-2024
Cito toetsen
n.n.b.
   
Klas 4  
PTA 2  
20-11 t/m 27-11-2023
Herkansing PTA 2
12-12-2023
PTA 3
25-03 t/m 04-04-2024
Herkansing PTA 3
16-04-2024
CSE (tijdvak 1)
14-05 t/m 24-05-2024
CSE (tijdvak 2)
18-06 t/m 25-06-2024
   

Diploma-uitreiking

Bekendmaking examenuitslag (tijdvak 1)
 12-06-2024
Bekendmaking examenuitslag (tijdvak 2)
02-07-2024  
Diploma-uitreiking (tijdvak 1)
09-07-2024

Vakanties

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Lees verder

Activiteiten

Wanneer worden welke activiteiten georganiseerd? 

Lees verder