Logo

Kwaliteit

Bij kwaliteit gaat het om het waarmaken van wat je belooft. Het CLD belooft kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.

Kwalitatief goed onderwijs betekent meer dan goede onderwijsresultaten behalen. We leren de leerlingen kennis en vaardigheden die hen in staat stellen het diploma te halen dat past bij hun mogelijkheden door ze te stimuleren en uit te dagen om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken. Zo willen we voorkomen dat leerlingen kiezen voor een te gemakkelijke leerweg of terechtkomen in een te moeilijke onderwijssoort.

De leerling staat centraal, waarbij dagelijkse en bijzondere zorg onze aandacht heeft. We bieden een breed en actueel onderwijsaanbod dat maatschappelijk relevant is en dat ruimte biedt aan maatwerk, innovaties en buitenschoolse ervaringen. Onderzoekend leren is een belangrijke factor, waarbij we zorgen voor eigentijdse voorzieningen.

Kwalitatief goed onderwijs vraagt gekwalificeerde docenten en leidinggevenden die professionalisering ervaren als een vanzelfsprekendheid. Een formele gesprekcyclus over voortgang, beoordeling en ontwikkeling en instrumenten als intervisie en onderlinge klasbezoeken zijn een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Voor het houden van enquêtes onder ouders en leerlingen en personeel maken we gebruik van de applicatie Kwaliteitscholen.

 

Resultaten

Het oordeel van de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van het CLD is positief, onze slagingspercentages liggen op of boven het landelijke gemiddelde.

Scholen op de kaart

Via 'Vensters Voortgezet Onderwijs' wordt cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en in beeld gebracht.

Lees verder