Logo

Bijzonder verlof

Voor de wettelijke regelgeving m.b.t. schoolvakanties en de mogelijkheden voor bijzonder verlof verwijzen wij naar de informatie op de website van de rijksoverheid en de toelichting daarbij via wetten.overheid.nl. Onder bepaalde omstandigheden mag bijzonder verlof aangevraagd worden voor uw kind. De school beslist of zij akkoord gaat met uw verzoek. Om bijzonder verlof aan te vragen kunt het onderstaande formulier ruim voor de betreffende datum/data invullen en versturen. Dit moet u minimaal 8 weken van tevoren doen.


Aanvraag bijzonder verlof

Wij/Ik vraag bijzonder verlof aan voor

Kruis aan/vul in wat van toepassing is:

Afwezig melden

Met het formulier bijzonder verlof kan voor bijzondere omstandigheden verlof aangevraagd worden. Dit formulier is NIET bedoeld voor ziek- en herstelmeldingen. 

Lees verder