Logo

Anglia

Op de locatie Molenhuispad bieden wij je de mogelijkheid om een Anglia examen te doen.

Het CLD is lid van het Anglia Netwerk, een internationaal netwerk dat leerlingen de kans biedt Anglia examens op hun eigen niveau te doen en internationaal erkende certificaten te behalen. Door het behalen van echte Engelse diploma’s van steeds opklimmend niveau haal je het beste uit jezelf en verbeter je je kansen in het vervolgonderwijs!

Wat is het Anglia project?

Het Anglia Netwerk bestaat uit meer dan 350 scholen: basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en ROC’s, die internationaal samenwerken om Engels te stimuleren. Ze worden daarbij gesteund door de EU. Het Engelse Chichester College in Engeland is een belangrijke partner in het Anglia Project. De Anglia examens worden daar ontwikkeld en ook nagekeken. Het Anglia netwerk verzorgt examens op tien verschillende niveaus. Het hoogste niveau kan toegang geven tot Engelse universiteiten en hogescholen. Anglia niveaus zijn gekoppeld aan het Common European Framework (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader – ERK). In Nederland gaat het om een project tussen scholen onderling, zonder winstbejag, waardoor de prijs van deelname redelijk blijft. Meer informatie is verkrijgbaar op de pagina schoolkosten.

Van voorbereiding tot certificaat

Het programma Engels bereid je voor op het Anglia-examen. In aanvulling daarop kun je zelf ook oefenen met materiaal van de Anglia website. De uitslag wordt ca. zes weken na het examen aan de scholen bekendgemaakt, waarna meestal in september van de volgende cursus de uitreiking van de certificaten aan de leerlingen kan plaatsvinden.

Elk schooljaar kun je beslissen of je begint of doorgaat met Anglia: als je bijvoorbeeld een jaar hebt overgeslagen, kun je het jaar erop weer instappen. 

Anglia organiseert nog tal van andere activiteiten, zie de website van het Anglia Netwerk. Ook kunnen er op de website oefenexamens worden gemaakt. Misschien ontdek je door het maken van een oefenexamen dat het meevalt om zo’n waardevol certificaat te behalen!

Meer informatie wordt graag verstrekt door de coördinator Anglia van de locatie Molenhuispad (anglia@chrlyceumdelft.nl).

Anglia niveaus

Voor het bepalen van het juiste niveau, wordt aangeraden om de Placement Test te doen op de Anglia site.

Lees verder