Logo

Tweejarige brugperiode

Het CLD heeft een tweejarige brugperiode. We willen dat leerlingen na twee jaar in de opleiding zitten die het best past. Daarin gaan ze uiteindelijk examen doen.

Het advies van de basisschool bepaalt in welke stroom je geplaatst wordt in klas 1. Overgangsnormen en de beslissing van de docentenvergadering bepalen naar welke tweede klas je overgaat. Informatie hierover krijg je in de loop van het eerste jaar. Je zit als leerling dus niet twee jaar in dezelfde klas. In klas 3 zit je op de opleiding waar je eindexamen gaat doen.

In het eerste leerjaar hebben we de klassen op verschillende niveaus:

  • havo/vwo: hierin begin je met een basisschooladvies havo of havo/vwo; er wordt lesgegeven en getoetst op havo niveau; als je goed presteert kun je opstromen naar vwo2
  • vwo: hierin begin je met een bassischooladvies vwo

Zowel voor havo/vwo als vwo bieden wij een variant met technasium.

In klas 2 hebben we de volgende niveaus:

  • havo: als een vervolg naar vwo niet meer waarschijnlijk is.
  • havo/vwo: er is nog een kans dat je opstroomt naar vwo 3.
  • atheneum: je krijgt les op vwo-niveau
  • gymnasium:je krijgt les op vwo-niveau; daarnaast heb je Latijn en Grieks.

Havo 2 en vwo 2 hebben allebei een technasiumvariant. Combinatie van technasium en gymnasium is alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk.

Ons beleid in klas 1 betekent dat je eigenlijk altijd ten minste het niveau aankunt. Als je goed presteert kun je opstromen. We bieden leerlingen graag kansen. Soms blijkt het basisschooladvies toch te hoog; dan moet een leerling afstromen.

Details over toelating en plaatsing zijn vermeld in het toelatingsreglement, waarvan jaarlijks in oktober een actuele versie wordt gepubliceerd op de pagina regelingen.