Logo

Leerlingen

Wat zijn voorbeelden van activiteiten voor en door leerlingen op de locatie Molenhuispad?

Open podium

Er zijn diverse ‘open podia’ waar je je (verborgen) talenten aan medeleerlingen en andere belangstellenden kunt laten zien en horen.

Sport

Ben je sportief? We hebben vertegenwoordigende teams in diverse takken van sport, gestimuleerd door de docenten bewegingsonderwijs en door de Sportraad. Initiatieven van leerlingen zijn altijd welkom.

Cultuurtraject

Het CLD participeert in het Delftse cultuurtraject, waarbij culturele evenementen in of buiten de school worden georganiseerd en waarbij je kunt deelnemen aan buitenschoolse culturele evenementen.

Internationalisering

Als leerling op de locatie Molenhuispad ga je minimaal één keer in je schoolloopbaan naar het buitenland. Daarnaast zijn er uitwisselingsprojecten met buitenlandse scholen in bijvoorbeeld Noorwegen, Israël, Frankrijk, Turkije en Duitsland. Voor deelname kun je solliciteren.

Leerlingenraad/Klankbordgroepen

Leerlingen zijn gesprekspartner van de directie en schoolleiding in de leerlingenraad en in klankbordgroepen. Zo kun je meedenken en meepraten over onderwijskundige en andere zaken die belangrijk zijn voor leerlingen.

Leerlingmentoraat

Vind je het leuk eerstejaars te helpen in de school wegwijs te worden en de mentor van de brugklassers te assisteren bij bepaalde klassenactiviteiten? Dan kun je solliciteren naar het leerlingmentoraat.

Schoolfeesten

De leerlingenvereniging ‘Bimixi’ organiseert feesten en activiteiten voor de leerlingen van de locatie Molenhuispad onder mentoraat van enkele docenten. De jaarlijkse Bimixiverkiezing is een gezellige gebeurtenis. De deelnemende groepen aan de verkiezing doen dan hun uiterste best de stemmen van medeleerlingen voor zich te winnen.