Logo

Maatwerk

Wat verstaan we onder maatwerk? De term is inmiddels in de media een containerbegrip geworden: de invulling ervan kent vele verschijningsvormen. Binnen het CLD hebben we verschillende vormen van maatwerk. De essentie van maatwerk binnen het CLD is dat er altijd een keuzemogelijkheid ligt voor en bij de leerling. De leerling wordt uitgedaagd om iets extra’s te doen of om iets anders te doen.

Het belang van maatwerk is dat leerlingen uitgedaagd worden. Ze worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen; dit kan op het intellectuele, vakinhoudelijke vlak zijn, maar ook op het gebied van vaardigheden.

Bij onze school ligt de essentie in de verrijking, de uitdaging en de stimulans voor leerlingen. De mogelijkheden voor maatwerktrajecten beginnen in klas 1 en eindigen in havo 5 of vwo 6. De meeste trajecten worden binnen een schooljaar afgesloten. Sommige trajecten zijn langduriger, zoals bijvoorbeeld het gymnasium of technasium, beide ook vormen van maatwerk.

Naast interne trajecten bieden we ook externe trajecten aan. We werken nauw samen met verschillende organisaties voor externe trajecten, zoals de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en andere gerenommeerde partners.