Logo

Ouders

U vindt het belangrijk om mee te denken over de ontwikkeling van uw kind en het beleid van de school. Dat vinden wij van grote waarde. Wij beschouwen de samenwerking met ouders als een belangrijke vorm van educatief partnerschap.

Een goede communicatie is dan een vanzelfsprekendheid. Er zijn uiteraard kennismakingsmomenten en ouderavonden en er is wanneer nodig tussentijds contact met de mentor. Neemt u in geval van vragen of indien u informatie die van belang is over uw kind wilt delen, contact op met de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor het onderwijs aan uw kind.

Heeft u inhoudelijke vragen over een specifiek vak of een bepaalde les? Dan kunt u uiteraard rechtstreeks contact opnemen met de docent van het betreffende vak. Op de pagina contact vindt u, onder de contactgegevens van de locatie Molenhuispad, een overzicht met de e-mailadressen van de medewerkers die op de locatie werkzaam zijn.

We nodigen u regelmatig uit bij de afsluiting van een project of bij een activiteit. Dat kan gaan om een Open Podium of een Studium Generale, maar ook om een eindmarkt van het technasium bijvoorbeeld.

Daarnaast voorzien wij u van informatie over de school, ons beleid, (onderwijs)ontwikkelingen en activiteiten. Dat doen we via de website, via correspondentie (veelal digitaal) en via het informatiebulletin dat we drie maal per jaar schoolbreed publiceren.

 

 

 

Regelingen

Zoekt u informatie over de regelingen en protocollen die we hanteren?

Lees verder