Logo

Ouderraad

De locatie Molenhuispad van het CLD heeft een actieve ouderraad bestaande uit ca 15 ouders. De samenstelling is zodanig dat we proberen alle richtingen en leerjaren vertegenwoordigd te hebben. Vijfmaal per jaar komt de ouderraad samen met de directie van het CLD. Hierbij worden we geinformeerd over lopende zaken en dient de ouderraad als klankbord voor ideeën, nieuwe ontwikkelingen en de gang van zaken op het CLD in het algemeen. De ouderraad geeft ook terugkoppeling vanuit leerlingen en ouders als er een trend of wat algemener issue speelt. De ouderraad heeft geen rol in het behandelen van individuele gevallen van leerlingen. Desondanks zullen we altijd een luisterend oor bieden en advies geven.

U kunt contact opnemen met de ouderraad via het e-mailadres ouderraad@chrlyceumdelft.nl.

Leden van de ouderraad

Naam

 

J. (Jos) Duin (MR)

 

M. (Martine) van der Laag

 

V. (Virgil) Matroos

 

M. (Marie-Lène) Onland (MR)

 

H. (Huub) de Vaan (voorzitter)

 

J. (Jannet) van der Woude

 

   

 

Medezeggenschap

Hoe is de medezeggenschap geregeld bij het CLD?

Lees verder