Logo

Ouderraad

De locatie Molenhuispad van het CLD heeft een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat momenteel uit 6 leden. De samenstelling is zodanig dat we proberen alle richtingen en leerjaren vertegenwoordigd te hebben. Elk jaar haken een aantal ouders af als hun zoon of dochter het CLD verlaat. Daarom is het wenselijk dat elk jaar nieuwe ouders lid worden, zodat de ouderraad een afspiegeling blijft van de leerlingen in alle leerjaren.

Vijfmaal per jaar komt de ouderraad samen met de directie van het CLD. Hierbij worden we geinformeerd over lopende zaken en dient de ouderraad als klankbord voor ideeën, nieuwe ontwikkelingen en de gang van zaken op het CLD in het algemeen. De ouderraad geeft ook terugkoppeling vanuit leerlingen en ouders als er een trend of wat algemener issue speelt. De ouderraad heeft geen rol in het behandelen van individuele gevallen van leerlingen. Desondanks zullen we altijd een luisterend oor bieden en zo mogelijk advies geven.

Enkele voorbeelden van zaken waar de ouderraad zich mee bezighoudt zijn:

  • Maatregelen rondom corona en de NPO gelden
  • Evaluatie van toetsweken
  • Communicatie tussen school en ouders (bijvoorbeeld ook het ouderportaal) 

U kunt contact opnemen met de ouderraad via het e-mailadres ouderraad@chrlyceumdelft.nl.

Leden van de ouderraad

Naam

 

E. (Ewout) Boelsums

 

L. (Lizette) van den Bos

 

B. (Bianca) van der Gaag

 

M. (Martine) van der Laag, (voorzitter) 

 

A. (Angelique) Smink - Geboers

 

J. (Jannet) van der Woude

 

   

 

Medezeggenschap en inspraak

Hoe is de medezeggenschap geregeld bij het CLD?

Lees verder