Logo

Goethe Zertifikat

Met goede resultaten nemen elk jaar weer leerlingen succesvol deel aan de Goethe Zertifikaten op de locatie Molenhuispad. In samenwerking met het Goethe Institut bieden we voor het vak Duits de mogelijkheid tot verdieping en verbreding. Het Goethe Institut is een non-profit-organisatie met meer dan 144 instituten in 80 landen, waarvan er zich zelfs twee in Nederland bevinden. Het Goethe Institut heeft als doel de kennis van de Duitse taal in het buitenland te bevorderen en daarnaast zorg te dragen voor de internationale en culturele samenwerking. Het is vernoemd naar de beroemde Duitse Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Meer dan 246.000 mensen nemen jaarlijks aan cursussen van het Goethe Institut deel. 

Waarom kiezen voor het Goethe Zertifikat?

Het belang van de Duitse taal is in het huidige Europa belangrijker dan ooit. Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie en speelt bovendien naast Engels een steeds belangrijkere rol als algemene omgangs- en handelstaal. Een certificaat Duits is een investering in de toekomst en kan een belangrijke factor zijn voor beroep en carrière. Deelname aan het Goethe Zertifikat heeft veel voordelen:

  • Het halen van een internationaal erkend certificaat op ERK-niveau (ERK = Europees Referentiekader http://www.erk.nl/).
  • Het is nuttig voor vervolgopleiding of studie in binnen- of buitenland.
  • Het geeft extra kleur aan je CV (dit staat voor Curriculum Vitae, een levensloop, hierin staan dingen die je in je leven hebt gedaan, zoals werkervaring en opleidingen).
  • Het legt een extra basis voor je examen.
  • Extra aandacht aan het vak Duits.
  • Een mooie gecertificeerde afsluiting wanneer de taal niet gekozen wordt om eindexamen in te doen.

Deelname aan het Goethe Zertifikat

Om deel te kunnen nemen aan het examen is de opgedane kennis tijdens de Duitse vaklessen in principe voldoende. Toch biedt school nog een voorbereidende cursus van 4 à 5 lesuren aan, waarin geoefend wordt met examenvragen. Na het afleggen van het schriftelijk en het mondeling examen wordt het examen eerst op school nagekeken. Dan wordt het werk naar het Goethe Institut opgestuurd, waar het vervolgens door een tweede corrector van deze instantie beoordeeld wordt. Na ongeveer zes weken zijn de resultaten bekend en worden de certificaten naar de school gestuurd. Deelname aan het Goethe Certificaat is op vrijwillige basis. De kosten van het certificaat worden niet door school betaald, maar de cursus wordt wel gratis aangeboden. Meer informatie over de prijzen is verkrijgbaar op de pagina schoolkosten.

Op de locatie Molenhuispad werken we met drie van de zes niveaus. We hanteren een richtlijn voor het niveau van de diverse jaarlagen, maar we zijn vooral gericht op maatwerk. Kies je het Goethe Zertifikat bij het CLD, dan volg je het niveau dat het beste bij je past. Ook betekent maatwerk dat je niveaus kunt overslaan. De niveaus zijn gekoppeld aan het ERK (Europees Referentiekader A2-B2; Goethe Institut).

Meer informatie wordt graag verstrekt door de Goethe-coördinatoren van de locatie Molenhuispad (goethe@chrlyceumdelft.nl).

Goethe niveaus

We werken met drie van de zes niveaus van het Goethe Zertifikat

Lees verder