Logo

Technasium

Ben jij nieuwsgierig, creatief en avontuurlijk? Hou je van uitdagingen en vind je het leuk om met anderen samen te werken? Dan is het technasium echt iets voor jou!

Tijdens deze opleiding wordt van je gevraagd om dingen te bedenken en te doen. Je werkt dus zowel met je hoofd als met je handen. In de brugklas maak je kennis met deze opleiding als je aangeeft dat je hiervoor belangstelling hebt. Je leert dan projectmatig te werken aan vraagstukken uit het bedrijfsleven als een echte onderzoeker en als een echte ontwerper.

Hedendaagse bètaopleiding

Het technasium is een hedendaagse vakoverstijgende bètaopleiding in technologie voor meisjes en jongens op de havo en het vwo. Maar wat is bèta eigenlijk? Het is de verzamelterm voor de exacte vakken als biologie, techniek, natuurkunde, scheikunde, etc.  Kern van de technasiumopleiding is het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Je start met het technasium in de brugklas. Na de brugklas en na de derde klas kies je of je met het technasium verder gaat. In de bovenbouw kun je het technasium blijven volgen indien je het profiel natuur en gezondheid of natuur en techniek kiest. Het vak O&O is een schoolexamenvak en wordt afgerond met een bijzonder project: de Meesterproef. Na afronding ontvang je een certificaat van de Stichting Technasium.

Leerlingen over het Technasium

Leerlingen die drie jaar het technasium hebben gevolgd, zeggen dat ze beter voorbereid zijn op de eisen in de bovenbouw. Naast het leren plannen hebben ze ook geleerd om zelf meer initiatief te nemen en zelfsturend te werken. Ze zien beter de praktische toepassing van hun andere schoolvakken. Ook kunnen ze goed verslagen schrijven en ontspannen presenteren. Ze kunnen nadenken over hoe je het beste samenwerkt, en leert met open problemen om te gaan. Leerlingen die in de bovenbouw het vak O&O blijven volgen geven aan dat het vak dan echt op zijn best is. De kennis die is opgedaan tijdens onderbouwprojecten O&O wordt dan toegepast in zelfgekozen projecten.

Geïnteresseerd in het technasium?

Lees hier dan meer over het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). De "Regeling voor plaatsing op het Technasium" die wij hanteren, evenals de lessentabellen die opgenomen zijn in de schoolgids kun je via de pagina Regelingen raadplegen. Op de pagina schoolkosten vind je informatie over de bijdrage die we vragen voor het technasium. Wil je nog meer informatie? Neem dan contact met de teamleider brugklassen, de heer Y. (Yuri) Oostvriesland (y.oostvriesland@chrlyceumdelft.nl). Heb je inhoudelijke vragen over het vak O&O? Stuur dan een e-mail naar de heer N. (Niels) van den Burg of mevrouw J. (Jeanna) de Haan via technator@chrlyceumdelft.nl.

Technasium magazine

Geïnteresseerd in technasium onderwijs? Dan is de nieuwsbrief van Stichting Technasium een bron van informatie.

Lees verder

Opdrachtgevers | begeleiders

Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen!

Wilt u helpen echte ontwerp- en of onderzoekproblemen uit het bedrijfsleven dichterbij onderwijs en leerlingen te brengen?
Wij zijn altijd op zoek, binnen alle leerjaren, naar nieuwe uitdagingen in projecten en daardoor naar opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en naar expertise/begeleiders vanuit hbo of universiteit. Hier leest u wat u kunt verwachten.

Wat houdt het technasium in en wat levert een samenwerking u op als opdrachtgever?
Stichting Technasium legt dit in twee video's uit: video 1 | video 2

Wilt u opdrachtgever worden?
Wij ontvangen uw e-mail graag via technator@chrlyceumdelft.nl.