Logo

Intentieverklaring Eco-Schools

Op vrijdag 27 januari werd de intentieverklaring Eco-Schools ondertekend door directeur S. (Simon) Belder. Door het ondertekenen van de verklaring zijn we deelnemer aan Eco-Schools en geven we aan ons in te willen zetten om een duurzame school te worden. De volgende stap is het uitvoeren van een duurzaamheids-scan. Hieruit zal blijken hoe duurzaam de school op dit moment is. Op basis van de uitslag zal een werkgroep 2 à 3 focusthema’s selecteren waar we mee aan de slag gaan.

Eco-Schools is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen, waarbij scholen in een aantal stappen de ‘groene vlag’ van Eco-Schools kunnen verdienen. Het keurmerk is in Nederland eigendom van IVN Nederland. Het beheer en de uitvoering is uitbesteed aan SME Advies. We hebben op het CLD al eerder een stap gezet in de ontwikkeling naar een duurzame school: de locatie Hof van Delft heeft inmiddels al een bronzen én een zilveren certificaat verdiend. 

De stichting bepaalt uiteindelijk of de felbegeerde ‘groene vlag’ op de schoolmuren mag prijken. Dat daar de nodige tijd en inspanning voor nodig is, schrok de aanwezige leerlingen niet af. Door mede het contract te ondertekenen, spraken ze de intentie uit zich het lopende schooljaar actief in te willen zetten om te helpen de school duurzamer te maken. Er wordt al druk over mogelijke initiatieven nagedacht: zo varieert dat van ‘klimop op de muren’ tot ‘milieubewust worden’ en ‘zuinig zijn op de toekomst’. Dit is ook meteen de kracht van het project, vertelt Martijn Nahumury (namens Eco-Schools) ons. "We gaan uit van een zogenaamde ‘student-led-change’: Dat houdt in dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat. Zíj dragen de ideeën en oplossingen aan en overleggen met de betrokken docenten, conciërge, schoolleiding en natuurlijk ook met de stichting Eco-Schools zelf."

De ondertekening werd in stijl gevierd, door af te sluiten met heerlijke appeltaart en fruitsappen.

Terug naar nieuwsoverzicht