Logo

Anglia niveaus

Op welk niveau doe ik Anglia?

Voor het bepalen van het juiste niveau, wordt aangeraden om de Placement Test te doen op de Anglia site. Nadat een niveau bepaald is, is het belangrijk om een Anglia examen te doen op dat niveau. Deze kan men vinden op de Anglia site zelf. Daarnaast wordt ook aangeraden om de vakdocent Engels te bevragen of het niveau overeenkomt met hetgeen de lesgevende docent van de leerling weet. Soms valt de Placement Test hoger uit, omdat er geen schriftelijk gedeelte(schrijfvaardigheid) aan verbonden is. Aangezien de schrijfvaardigheid het moeilijkste onderdeel is, is het aan te bevelen om een schrijfopdracht te oefenen op de Anglia site van het niveau dat aangegeven is en deze eventueel te laten controleren door de lesgevende vakdocent Engels. Mocht het niveau overeenkomen met dat wat de vakdocent in de leerling herkent, dan kan er ingeschreven worden op dat niveau. Op het CLD is een compleet Anglia certificaat gebaseerd op de vaardigheden Lezen, Schrijven en Luisteren. 

Zelfstudie Anglia op Molenhuispad

Aangezien we geen Anglia lessen geven op het Molenhuispad, is het oefenen met Anglia materiaal vooral zelfstudie. Op CLD Molenhuispad kun je examen doen op het niveau dat je al hebt om een grote kans te hebben een certificaat te bemachtigen. Echter, voor diegene die uitdaging zoeken naast het reguliere Engels is het ook een optie om te gaan oefenen op één niveau hoger en zodoende de nodige uitdaging in het Engels te krijgen. Anglia biedt online genoeg oefenmateriaal aan. 

Inzicht verschillende niveaus

Om inzicht te geven over de verschillende niveaus, zijn hieronder twee schema's toegevoegd. Het eerste schema betreft de ERK in het algemeen voor Engels, waarin wordt aangegeven welke niveaus de leerlingen moeten behalen in de onderbouw en bovenbouw van het middelbaar onderwijs in Nederland. Dit is onderzocht door Stichting Leerplanontwikkeling(SLO) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het jaar 2009.In het tweede schema koppelen we de ERK aan de Anglia niveaus. 

ERK (Europees Referentie Kader) voor gedetaillleerde inhoud

ERK luister- vaardigheid schrijf- vaardigheid lees- vaardigheid gespreks- vaardigheid
vmbo bb A2 A1 A2/B1 A2
vmbo kb A2 A2 A2/B1 A2
vmbo gl/tl A2/B1 A2/B1 B1/B2 A2
havo onderbouw A2 A2 A2 A2
havo bovenbouw B1 B1 B1/B2 B1+

vwo
onderbouw

A2/B1 A2 A2/B1 A2
vwo
bovenbouw
B2 B2 B2/C1 B2

 

ANGLIA

ERK

Primary

A1

Preliminary

A1+

Elementary

A2

Pre-Intermediate

A2+

Intermediate

B1

Advanced

B2

Proficiency (AcCEPT)

C1

Masters

C2

 

Mocht u nog vragen hebben, richt u zich dan (vanaf september 2022) tot de coördinator van Anglia op het Molenhuispad, mevrouw N. Rodenburg-Schoenmakers via: anglia@chrlyceumdelft.nl