Logo

Instroom havo-4

Wat fijn dat je kiest voor CLD Molenhuispad!

Het is mogelijk om in te stromen in havo 4 als je een overgangsbewijs havo 4 hebt of een mavo diploma met een extra vak. Kijk voor alle toelatingseisen op de pagina regelingen.

Alle leerlingen die instromen krijgen eerst een intakegesprek en daarvoor moet je je aanmelden. Leerlingen die zich vóór de voorjaarsvakantie aanmelden, zijn verzekerd van een intakegesprek. Leerlingen die zich ná deze datum aanmelden, komen op een wachtlijst en horen vlak voor de zomervakantie of zij zich nog kunnen inschrijven. 

De intakegesprekken zijn in de maanden maart/april en je wordt hiervoor per mail uitgenodigd. Het intakegesprek voer je met de teamleider havo 4 en de decaan havo. Tijdens het gesprek gaat het over je motivatie voor de havo, je huidige resultaten en het vakkenpakket dat voor jou het beste aansluit. Na afloop van het intakegesprek kun je ervoor kiezen om je in te schrijven. Je inschrijving is pas definitief als je ons je definitieve cijferlijst (mavo 4/vmbo-tl) of overgangsbewijs naar havo 4 hebt gestuurd.

Meer infomatie over de vakken die je kunt kiezen, vind je op de pagina regelingen.

Om je aan te melden voor de intakegesprekken kun je je gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, e-mailadres ouder/verzorger, huidige klas, huidige school) doorgeven aan de Centrale Leerlingenadministratie (cla-mhp@chrlyceumdelft.nl).