Logo

Technasium: Project Together

Het  ‘Project Together!’ nodigt met een gevarieerd programma uit tot een breed debat over nieuwe vormen van woningbouw gebaseerd op principes van inclusiviteit, duurzaamheid en lange termijn waardeontwikkeling. Het is een oproep tot samen stad maken. 

Dit was dan ook de ontwerpopgave waarmee de Technasium brugklassen bij Onderzoek en Ontwerpen (O&O) aan de slag zijn gegaan tijdens het tweede project vorig schooljaar. “Ontwerp een Tiny House op het perceel in het Pioneerskwartier te Delft rekening houdend met de architectonische, sociale en duurzaamheid aspecten.” Een uitdagende opgave voor een gemiddeld 12 jaar oude leerling. Met coaching van de docenten, toelichtingen en expertise van de opdrachtgevers uit de gemeente Delft samen met de studenten Bouwkunde werden door de leerlingen creatieve oplossingen voor de complexe vraagstuk voorgedragen. Per klas werd het beste ontwerp gekozen en die worden nu gefaseerd op de site van Project Together gepresenteerd.

Lees en bekijk hier de eerste web publicatie van de reeks winnaars.

 

Terug naar nieuwsoverzicht