Logo

Tiny house team Miny Tiny

De ontwerpopgave waarmee de brugklassen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) zich tijdens het tweede project beziggehouden hebben, is: “Ontwerp een Tiny House op het perceel in het Pioneerskwartier te Delft rekening houdend met de architectonische, sociale en duurzaamheid aspecten.” 

Een uitdagende opgave voor een gemiddeld 12 jaar oude leerling. Met coaching van de docenten, toelichtingen en expertise van de opdrachtgever, teamwerk, zelfsturing en een proactieve houding worden door de leerlingen creatieve oplossingen voor de complexe vraagstukken voorgedragen. Per klas werd het beste ontwerp gekozen. In klas VT1a was dat het ontwerp van Thijmen, Tyler, Luuk, Liam en Audrius, team Miny Tiny. Tiny House is in Minecraft gepresenteerd en toegelicht door Thijmen.

Je kunt het filmpje hier ook in een apart venster bekijken.

Binnenkort zal de opdrachtgever, Gemeente Delft, de beste ontwerpen op de website van de tentoonstelling "Together" plaatsen. 

Terug naar nieuwsoverzicht