Logo

Nieuws


Meubilair voor provinciehuis

Leerlingen uit de 3e klas technasium hebben meubilair ontworpen voor de tweede etage van het provinciehuis. Op donderdag 25 november jl. heeft Gedeputeerde Willy de Zoete tijdens de grote finale de winnende ontwerpen bekendgemaakt.

Lesjesmiddagen VOL

Beste leerling van groep 8: Het is niet meer mogelijk je voor een lesjesmiddag aan te melden, we hebben het maximum aantal aanmeldingen hiervoor ontvangen. Kijk op de pagina voorlichtingsdata op welke andere momenten je ons kunt bezoeken.

O&O-opdracht provincie ZH

Leerlingen derdeklas technasium kregen opdracht een meubel voor het provinciehuis Zuid-Holland te ontwerpen. Inmiddels hebben de leerlingen diverse concepten gepresenteerd en op basis van een moodboard het ontwerp toegelicht. Op basis van de feed-back en het advies kiezen ze nu welk ontwerp ze verder uitwerken.

Informatiebulletin

Drie maal per jaar ontvangen de ouders van onze leerlingen een schoolbreed informatiebulletin. De meest recente uitgave is nu gepubliceerd.

Lees verder