Logo

Kernbegrippen

Toepassing | We laten je zien dat de leerstof een doel dient in het leven buiten de school. Wat betekent de leerstof in de beroepspraktijk van mensen met een hogere opleiding? Bijvoorbeeld in een bedrijf, in een ziekenhuis, op de universiteit? Ervaring en praktische toepassing zijn motiverend.

Verwondering | De samenhang tussen de verschillende vakgebieden speelt een belangrijke rol in je opleiding. Je zult verwonderd raken over de complexe werkelijkheid van de schepping. Wetenschappelijke kennis biedt inzicht.

Kritisch | We vragen je regelmatig je eigen mening te formuleren. Kennis is belangrijk, maar leren nadenken over de waarde van de kennis en de gevolgen is net zo belangrijk.

Praktisch | Bij veel vakken oefen je in praktische toepassingen: in de onderbouw bijvoorbeeld techniek en handvaardigheid. Ook vakken als natuurkunde en biologie zijn behoorlijk praktisch. Op het technasium heb je O&O (Onderzoek en Ontwerpen). Daarnaast wordt er bij projecten veel samengewerkt met bedrijven. In de bovenbouw zijn er vakken die kennis en praktische vaardigheden combineren, zoals BSM (sport als examenvak), informatica, O&O.

Maatwerk |  Als je meer uitdaging zoekt, kun je veel extra doen. We bieden gymnasium, technasium, je kunt vakken op diverse universiteiten volgen, deelnemen aan Anglia (internationaal erkend Engels certificaat), of voor één van de vele andere maatwerktrajecten kiezen.