Logo

Onderzoek en ontwerpen (O&O)

Het vak O&O is anders dan alle andere schoolvakken want binnen dit vak moet je altijd in teamverband werken, soms buiten de school en je werkt ongeveer 8 weken lang aan een project. Je werkt namelijk voor een opdrachtgever (een echt bedrijf of bijv. een ziekenhuis of een gemeente) aan een probleem uit de praktijk. Jouw team gaat dat probleem oplossen! Dat doe je door je goed te verdiepen in alle beschikbare informatie, door met mensen uit het bedrijf te praten en door samen te brainstormen over haalbare oplossingen. De oplossingen die jullie als groep bedenken, werk je vervolgens uit tot een prototype of een experiment. Weet je niet wat een prototype is? Een echte Technasiumleerling pakt dan een woordenboek, zoekt het antwoord op internet of vraagt het aan oma. 

De opdrachtgever komt tussentijds feedback geven op jullie product of experiment. De feedback gebruiken jullie om het prototype te verbeteren of een nieuw experiment op te zetten. Aan het einde leg je alles vast in een verslag, film of op een poster en presenteer je de resultaten aan de opdrachtgever. Bovendien kijk je ook terug op wat je geleerd hebt zodat je nog meer van het project en projectproces leert. 

Vanaf de derde klas leer je, onder andere, een uitdagende manier van werken die zowel door professionals als op hogescholen en universiteiten vaak wordt gebruikt voor projecten: Scrum. Weet je niet wat Scrum is? Een echte Technasiumleerling... Of kom kijken op ons open huis of bij de inloopdagen of de jaarlijkse Technasiummarkt voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden in de tweede helft van het schooljaar.                                     

Geslaagd met de meesterproef 

Ieder leerjaar krijg je meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen het vak O&O. In de vierde klas kan je uit een paar projecten datgene kiezen wat het beste bij je past of wat je het meest interesseert. Vanaf de vijfde klas maak je zelf een groepje en zoek je samen zelfstandig naar een opdrachtgever en project. Soms helpen de docenten je met hun netwerk. Het laatste project doe je in je examenjaar, 5 havo of 6 vwo, en is een echte meesterproef. Ook dat doe je in een team. Meestal kiezen leerlingen voor een project dat met de voorgenomen vervolg-opleiding te maken heeft. 

Een voorbeeld: Twee leerlingen uit 5 havo hadden interesse voor de opleidingen fysiotherapie en psychologie. Samen gingen ze aan de slag voor een psychosomatische fysiotherapeut; iemand die niet alleen naar je fysieke klachten kijkt maar ook naar de psychologische (mede)oorzaak ervan. Zij hebben onderzoek gedaan ten behoeve van patiënten met chronische rugklachten.

Technasium in beeld

Je kunt het filmpje hier ook in een apart venster bekijken.