Logo

Absentie

Ziekmelding

Is uw kind ziek, dan verzoeken wij u uw kind telefonisch af te melden via de receptie voor 08:30 uur. Het kan daarbij zijn dat u de voicemail moet inspreken. Spreekt u dan duidelijk de naam van uw kind, de klas en de reden van absentiemelding in. 

Gaat uw kind gedurende de lesdag ziek naar huis, dan moet hij/zij zich eerst melden bij de teamassistenten. De school belt altijd eerst naar de ouders, zodat bij u bekend is dat uw kind naar huis gaat, tot de leerling 18 jaar is geworden. We vragen ouders/leerlingen ons even te bellen bij thuiskomst. 

Mist uw kind lestijd door een bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts of ortho, dan meldt u dit ook middels een briefje. Dit briefje moet vooraf worden ingeleverd bij de balie. 

Het is niet mogelijk om zelf uw kind via magister af te melden. 

Telefoonnummer balie: 015 2684330 

Herstelmelding

Wanneer uw kind weer naar school gaat, dan meldt u uw kind middels een ondertekend briefje, voorzien van datum en reden van absentie, weer beter. Dit briefje moet bij de balie ingeleverd worden. 

Voor alle duidelijkheid: op de dag dat u uw kind ziek meldt, komt er in magister de code ZT te staan (telefonisch ziekgemeld). Als uw kind de dagen daarna nog steeds niet op school is, dan komt daar een ongeoorloofde absentiemelding te staan. Dit wordt aangepast op het moment dat er een betermeldbriefje is ingeleverd.  

Ziekmelding tijdens toetsweken

Is uw kind tijdens de toetsweek meerdere dagen ziek, dan is de regel dat u iedere ochtend naar school belt tot uw kind weer naar school komt (wel betermeldbriefje meegeven). Tijdens de toetsweken wordt door de teamassistenten altijd naar huis gebeld als er onduidelijkheid is over de absentie. 

Bijzonder verlof aanvragen

Onder bepaalde omstandigheden mag bijzonder verlof aangevraagd worden voor uw kind. De school beslist of zij akkoord gaat met uw verzoek. Met het formulier bijzonder verlof kunt u het verzoek indienen. Dit formulier is niet bedoeld om absenties voor bijv. huisarts of ortho door te geven. Voor de wettelijke regelgeving m.b.t. schoolvakanties en de mogelijkheden voor bijzonder verlof verwijzen wij naar de informatie op de website van de rijksoverheid.