Logo

Boomproject klas 1

Met de excursie naar het Wilhelminapark is ook dit schooljaar weer het fantastische boomproject van het vak biologie begonnen.

Dit jaar mocht klas hvt1f als eerste naar het park om daar in tweetallen twee bomen te bestuderen. Zo zijn er onder andere metingen uitgevoerd aan de hoogte van de bomen en de bodemsamenstelling rondom de bomen. Ook is er onderzocht welke organismen (levende wezens) er in en rond de bomen leven. Na afloop van de excursie krijgen de leerlingen de opdracht om in tweetallen ieder seizoen twee bomen te onderzoeken en van hun meetgegevens een natuurwetenschappelijk onderzoeksverslag te maken.

Terug naar nieuwsoverzicht