Logo

Afwezig melden

Ziek

Als uw kind ziek is geeft u dit, zolang het ziek is, elke dag voor 8.30 uur door via de Somtoday ouder app of via de Somtoday website. Een herstelmelding is niet nodig. 

Gaat uw kind gedurende de lesdag ziek naar huis, dan moet uw kind zich eerst melden bij de teamassistenten. De school belt dan de ouder(s)/verzorger(s), zodat bij u bekend is dat uw kind naar huis gaat. We vragen ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen ons even te bellen bij thuiskomst (015-2684330). 

Leerlingen van 18 jaar of ouder die ziek zijn melden dit voor 8.30 uur telefonisch (015-2684330). Zij melden zich beter door zich aanwezig te melden middels een brief bij de receptie. Gaat een 18+ leerling gedurende de lesdag ziek naar huis, dan moet deze leerling zich eerst melden bij de teamassistenten.

Medische reden

Als uw kind om een medische reden afwezig zal zijn dan kunt u dit doorgeven via de Somtoday ouder app of via de Somtoday website. Voorbeelden van een medische reden zijn: een bezoek aan huisarts, ziekenhuis, orthodontist of tandarts. U moet bij deze melding een specifieke datum en tijdstip opgeven. Gelieve deze melding minimaal een dag van tevoren door te geven.

Leerlingen van 18 jaar en ouder moeten voor medische afspraken een brief (met daarin datum en tijdstip van de afspraak) inleveren bij de receptie.

Op de pagina regelingen vindt u onze handleiding voor ziek of medisch afwezig melden via SomToday.

Als u de ziek- of afwezigmelding heeft ingevoerd, ontvangt u een bevestiging op het door u gekoppelde e-mailadres in Somtoday. Mocht u een bevestiging krijgen maar geen ziek- of afwezigmelding hebben doorgegeven, dan heeft iemand anders ingelogd op uw account. Neem in dat geval contact op met de receptie (receptie-mhp@chrlyceumdelft.nl).

Ziekmeldingen kunnen niet door uzelf worden verwijderd. Stuur hiervoor ons een mail met naam, klas en dag naar de receptie (receptie-mhp@chrlyceumdelft.nl). 

Bijzonder verlof aanvragen

In bepaalde situaties mag bijzonder verlof aangevraagd worden voor uw kind. De school beslist of zij akkoord gaat met uw verzoek. Met het formulier bijzonder verlof kunt u het verzoek indienen. Dit formulier is niet bedoeld om absenties voor bijvoorbeeld huisarts of orthodontist door te geven. Voor de wettelijke regelgeving met betrekking tot schoolvakanties en de mogelijkheden voor bijzonder verlof verwijzen wij naar de informatie op de website van de rijksoverheid.